Angst, bang zijn en paniek | Amsterdam-Centrum

Psychologische en praktische hulp aan jongeren en volwassenen

 

Angst of bang zijn is een vorm van stress; wanneer stress langdurig aanwezig is (bijvoorbeeld door werk, school of privéomstandigheden), kan de alertheid die ontstaat tijdens de stress niet zakken en dus overgaan in overalertheid. Zo ontstaat er angst. Soms kan er een paniekaanval volgen op een angstaanval. Kortdurende angst of bang-zijn (stress) heeft enkel directe gevolgen; het zorgt ervoor dat er snel en adequaat gereageerd wordt met een hoge mate aan concentratie, bijvoorbeeld tijdens een sportwedstrijd of toets/tentamen.

Een hoge mate aan angst waarvan men dagelijks last heeft komt voor bij 1 op de 10 Nederlanders. Veel mensen kennen een periode van angst of bang zijn in hun leven. Het gebeurt niet van de een op de andere dag, maar het gaat geleidelijk. Er zijn veel verschillende angsten. De meest voorkomende zijn (bij zowel jongeren als volwassenen): sociale angst (angst of bang zijn in alledaagse sociale situaties, faalangst, prestatie-angst), enkelvoudige fobieën (bijvoorbeeld angst voor het donker, honden, hoogtes, bloed, ongelukken), gegeneraliseerde angststoornis (overmatig denken en piekeren in verschillende situaties).

Klachten bij angstproblemen, bang zijn en paniek | Amsterdam-Centrum


De meeste angstperiodes worden gekenmerkt door:

Concentratieproblemen;
Overmatig denken of piekeren;
Rusteloosheid;
Vervreemd voelen van zichzelf en het gevoel hebben de controle over zichzelf te verliezen, gek te worden of dood te gaan.

 

De behandeling bij angstproblemen, bang zijn en paniek

Angsten en paniekaanvallen zijn heel goed te behandelen bij zowel jongeren als volwassenen. De meest effectieve behandelvorm bij angst en paniek is cognitieve gedragstherapie. Tijdens de psychologische behandeling (therapie) in Amsterdam-Centrum bij de psychologenpraktijk van GZ-psycholoog dr. Marijke van de Laar worden misinterpretaties en onlogische gedachten over angstsituaties opgespoord, uitgedaagd en omgebogen naar realistische gedachten. Er ontstaat inzicht over de angstige situatie: de gevoelens en gedragingen worden niet zozeer bepaald door de angstige omgeving, maar door hoe men de (angst)situatie interpreteert. Tijdens angst (of een paniekaanval) voelt het alsof je de controle over jezelf kan verliezen. Dit is niet zo. Angst of paniek speelt zich alleen intern af.

Als de angst een bijkomende klacht is bij aanhoudende stress of burn-out, dan ontstaat er angst zonder dat er aanleiding toe is. De behandeling is dan gericht op het verminderen van stress en burn-out. Als de burn-out verdwijnt, verdwijnt ook de angst.

De psychologische behandeling voor angst, bang zijn en paniek bij Psychologenpraktijk Marijke in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel) is praktisch en inzichtgevend. Het hebben van angst en paniek is heel eng en moet serieus genomen worden door de omgeving. Heel goed om te weten is dat de meeste jongeren en volwassenen van hun angst, paniek of bang zijn afkomen door cognitieve gedragstherapie. De angst hoeft dus niet blijvend te zijn!

Andere effectieve behandelmethoden bij angst zijn: EMDR, ACT, ontspanningstherapie en psychotherapeutische of psychoanalytische therapie. EMDR-behandeling bijvoorbeeld, is zeer effectief als er traumatische ervaringen ten grondslag liggen aan de angst of paniek (zie EMDR-behandeling). Psychologenpraktijk Marijke in Amsterdam-Centrum geeft bij angst- en paniekklachten een behandelcombinatie met cognitieve gedragstherapie en EMDR-behandeling.

 

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces