Gedragstherapie in Amsterdam-Centrum

Veranderen van ongewenste gedragingen en gevoelens

 

Gedragstherapie is bedoeld voor jongeren (pubers) en volwassenen bij wie bepaalde gedragingen en gevoelens hen in de weg zitten. (Cognitieve) Gedragstherapie bij psycholoog dr. Marijke van de Laar in Amsterdam-Centrum is effectief bij mensen die last hebben van trauma, angsten, fobieën, somberheid of depressie, stress of burn-out, hechtingsproblematiek, slaapproblemen (insomnia), negatief zelfbeeld, onzekerheid, pijn en/of vermoeidheid, hoogsensitiviteit (HSP) en uitstelgedrag (ADD, ADHD en autisme).

 

Wat heeft u aan gedragstherapie?

Het uiteindelijke doel is dat u controle krijgt over uw eigen gedachten en emoties. Hierdoor zal u anders gaan gedragen in situaties waarbij u vóór de gedragsbehandeling bij psycholoog Marijke ongewenst reageerde. Door inzicht te krijgen in oude gedragspatronen, die ontstaan zijn in de jeugd, en deze te koppelen aan huidige emoties en gedragingen, bent u in staat de ongewenste gedragingen te veranderen.

 

Inhoud van de gedragstherapie bij jongeren/pubers en volwassenen

Gedragstherapie bij psycholoog Marijke van de Laar in het centrum van Amsterdam (nabij de Amstel) is erop gericht om veranderingen aan te brengen in ongewenste gedragingen en emoties. Dit gebeurt middels gedragstherapeutische gesprekken (Marijke gebruikt methoden uit de cognitieve gedragstherapie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie, exposure technieken bij angst en aandachtgerichte gedragstherapie, en EMDR-behandeling)Ook krijgt u inzicht in de relatie tussen uw oude gedragspatronen en uw huidige denkpatronen en gevoelens. Negatieve gedachtes en gevoelens worden opgespoord en doorbroken, waardoor er plaats komt voor fijne positieve gedachtes en gevoelens. Soms krijgt u opdrachten mee naar huis, zoals het noteren van situaties waarbij u graag anders had willen reageren, en het doen van ontspanningsoefeningen. 

 

Opzet van de gedragstherapie | Amsterdam-Centrum

De gedragstherapie bij jongeren (pubers) en volwassenen bestaat uit wekelijkse sessies. Aantal sessies is afhankelijk van het gewenste resultaat. De sessies zijn individueel, maar belangrijke naasten die u in het dagelijkse leven kunnen ondersteunen, zijn altijd welkom tijdens de gedragstherapeutische sessies (zie ook systeemtherapie).