Systeemtherapie en gezinstherapie in Amsterdam-Centrum

Psychologische hulp omtrent relaties (partner, vrienden, gezin, familie)

 

Systeemtherapie bij psycholoog dr. Marijke van de Laar is bedoeld voor jongeren en volwassenen om uit te zoeken waar de problemen (klachten) vandaan komen (opvoeding, familie, jeugdtrauma's, leefomgeving). Systeemtherapie is helpend bij het oplossen van sociale conflicten, het versterken van sociale relaties, het krijgen van inzicht in de oorzaak van de problemen (klachten), het verwerken van (traumatische) gebeurtenissen, het verbeteren van de communicatie tussen mensen, het versterken van de banden tussen familieleden, het doormaken van een moeilijke levensfase en het onderzoeken van generationele problemen.

 

Wat heeft u aan de systeemtherapie?

Systeemtherapie wordt ingezet wanneer het belangrijk is om de problematiek in samenhang met de leefomgeving (het sociale systeem), de opvoeding, vroegere gebeurtenissen (jeugdtrauma's, fijne en bijzondere gebeurtenissen) te onderzoeken. Ook wordt systeemtherapie ingezet wanneer de omgeving kan bijdragen aan positieve veranderingen bij de behandelde persoon. Tijdens de systeemtherapie bij psycholoog Marijke in het centrum van Amsterdam wordt het duidelijk waar de problemen (klachten) vandaan komen. Door familie-/gezinsleden, vrienden of andere naasten, direct of indirect, bij de psychologische behandeling te betrekken, zorgt ervoor dat probleemsituaties veranderen naar de gewenste situatie.

 

Inhoud van de systeemtherapie bij jongeren en volwassenen

De systeemtherapie bij psycholoog Marijke in het centrum van Amsterdam (nabij de Amstel) is erop gericht om rust en tevredenheid in uw leven te creëren door uw leefomgeving van vroeger en nu te onderzoeken, en de problematische impact hiervan op uw leven aan te pakken. Er kan bijvoorbeeld een genogram worden gemaakt. Dit is een tekening van de stamboom van een familie en geeft de familiebanden weer: onderliggende belemmeringen worden zichtbaar gemaakt en inzicht wordt verkregen in de oorzaak van de problemen (klachten).
      Er wordt tijdens systemische gespreksvoering gebruik gemaakt van narratieve, gedragstherapeutische en oplossingsgerichte gesprekstechnieken (de persoon is niet het probleem, het probleem is het probleem), en het wordt duidelijk hoe de structuur van het gezin van herkomst invloed heeft op huidige gedragingen (rollen in het gezin, wie heeft er gezag, gender, religie, opleiding etc.). Tijdens de systeemtherapie bij psycholoog Marijke staat centraal dat u uw problemen niet alleen oplost.

Voorbeeldfilmpje van hoe metaforen gebruikt kunnen worden om problemen aan te pakken:

                          

Gezinstherapie en systeemtherapie in Amsterdam-Centrum

Gezinstherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie. Bij gezinstherapie zijn alle gezinsleden (kinderen, jongeren/pubers en volwassenen) veelal vanaf het begin van de therapie aanwezig bij de behandeling. Vaak spelen er relationele problemen in het gezin of zijn er (traumatische) gebeurtenissen geweest die de dynamiek in het gezin hebben veranderd. Voorbeelden van gezinsproblemen: relatieproblemen tussen de ouders of de kinderen, levensfaseproblemen, gedragsproblemen bij de kinderen, jongeren, pubers en/of ouders, opvoedingsproblemen, families met pleegkinderen of samengestelde gezinnen (scheidingen, nieuwe partners), psychiatrische problemen in het gezin of de familie, verlies van gezins-/familieleden en verstoorde gezinsverhoudingen.
      Tijdens de gezinstherapie bij psycholoog Marijke wordt onderzocht hoe gezinsleden op elkaar reageren en wat de beweegredenen zijn van die reacties en gedragingen. Het bevorderen van de communicatie tussen gezinsleden speelt een grote rol tijdens de gezinstherapie. Het doel is het creëren van wederkerig begrip en het versterken van gezinsbanden.

 

Opzet van de systeemtherapie bij jongeren en volwassenen

Systeemtherapie kan individueel, met naasten of met het gezin (gezinstherapie) plaatsvinden. Het kan daarom zinvol zijn tijdens de behandeling bij psycholoog Marijke in Amsterdam-Centrum om naasten mee te nemen naar de behandeling voor één of meerdere sessies. De systeemtherapie bestaat uit minstens 5 wekelijkse of tweewekelijkse sessies. De systemische behandeling wordt gestopt wanneer het gewenste resultaat is bereikt.