Blog en quotes | Amsterdam-Centrum

Tips en adviezen uit de psychologenpraktijk en de wetenschap

 

Obesitas en zwaarlijvigheid
Mensen die de neiging hebben om overmatig te eten gaan veelal hun overgewicht te lijf door een streng dieet te volgen. Sommige diëten verbieden ongezond eten. Bij het aanhouden van een te rigide dieetschema, waarbij er niet één keer een ongezonde snack genuttigd mag worden, is de kans op een eetbui veel groter dan wanneer er zo nu en dan wel iets ongezonds gegeten mag worden. Hoe strenger de regels hoe groter de kans dat ze overschreden worden. Tijdens het volgen van een dieetprogramma mag er tweemaal per week een ongezonde snack gegeten worden. 
13-08-2019

 

Onzekerheid
De basisemotie van onzekerheid is angst. Angst om te falen, angst om niet goed genoeg te zijn, angst dat anderen je niet leuk vinden, angst om tekort te schieten. Als we angst voelen dan willen we van de angst af, maar dan kan de angst juist sterker worden. De eerste stap bij het verminderen van angst is het accepteren dat je je soms angstig voelt. Voel je angst, laat het er even zijn. 
10-02-2019

 

Goed voelen wat je nu echt wil
Het is belangrijk om zo nu en dan stil te staan bij wat ons lichaam ons vertelt. Soms weten we wat we willen, maar eigenlijk gedragen we ons er niet naar. We kunnen pas doen wat we echt verlangen als we dat verlangen ook echt lichamelijk voelen. Het is net als honger hebben. Als we echt voelen dat we honger hebben dan gaan we op zoek naar eten. Als we echt voelen wat we nu willen dan gaan we deze verlangens tot uiting brengen. Uiteraard is het goed dat we onze verlangens ook kunnen sturen met onze rationale. 
02-10-2018


Verlies door suïcide van familielid of vriend
Het is verschrikkelijk als dit je overkomt. Er overheerst boosheid, onbegrip, ongeloof, verdoofdheid, 'alsof het niet echt is', schuldgevoelens, schaamte en verwijten. Het belangrijkste is en blijft het verdriet. Belangrijk deel van het rouwproces is het willen begrijpen. Waarom heeft hij het gedaan? Waarover was hij het meest wanhopig? Het reconstrueren van wat er gebeurd is, hoe pijnlijk ook, is wat nabestaanden nodig hebben in hun rouwproces. Het eindeloos herhalen van informatie, het herschikken van zaken en herinneringen ophalen horen hier allemaal bij.
10-10-2017


Je familie als beschermsysteem
In Nederland hebben wij een ik-cultuur. Dit betekent dat Nederlanders van een opvoeding genieten waarbij autonomie voorop staat. Er wordt vanuit gegaan dat hulp en bescherming uit jezelf komen. Een voorbeeld is dat het ouderschap in Nederland veelal individueel is; familie of vrienden worden niet ingezet als opvoeders, het kind kent twee opvoeders en soms maar één bij een eenoudergezin. Dit geeft ouders een zware last. Je ziet veel schuldgevoelens tegenwoordig bij de ouders, 'doe ik het wel goed?' In niet-westerse landen is er een wij-cultuur, waarbij de zorg voor familieleden voorop staat. Dit biedt bescherming, je hoeft het niet alleen te doen. Ervaringen van grootouders en overgrootouders worden doorgegeven via DNA. Problemen kunnen daarom niet los worden gezien van de familie en de generaties.
08-05-2017

 

Rouw
Rouw is de normale reactie van mensen op verlies. Iedere persoon verwerkt het verlies op zijn/haar eigen manier. De rouwperiode is niet op te delen in verschillende fasen van verwerking, dit verschilt bij iedereen. Soms kan de verwerking jaren duren. Het kan zijn dat de omgeving zorgen maakt om de achtergebleven persoon doordat deze persoon zich wellicht langdurig anders gedraagt dan normaal. Dit kan bij het normale rouwproces horen. Psychologische hulp kan zelfs schadelijk zijn voor diegenen met normale vormen van rouw. Soms helpt het de persoon om op zoek te gaan naar redenen van het verlies. De sociale omgeving is belangrijk voor het verwerkingsproces.
06-04-2017

 

Leren lezen
Kinderen hebben profijt van geletterde ouders: als ouders veel lezen met het kind en een gevarieerd aanbod in boeken hebben, is de kans groter dat het kind het lezen eigen maakt. Het (voor)lezen van rijmverhalen op jonge leeftijd zorgt voor een voorsprong in de leesontwikkeling van het kind. Bij kinderen met leesproblemen is het zeer belangrijk dat er elke dag gelezen wordt, ook bij kinderen met dyslexie.
15-02-2017

 

Wanneer is therapie werkzaam
Onderzoek heeft uitgewezen dat een therapietraject werkzaam is als er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 30% van de werkzaamheid wordt bepaald door een goede therapeutische relatie, waarbij de cliënt zich veilig en gehoord voelt, er is sprake van veel empathie van de therapeut naar de cliënt; 15% is toe te schrijven aan de aanwezigheid van hoop en de verwachting van verandering (hoort eigenlijk bij de therapeutische relatie); 40% omgevingsfactoren behorende bij de cliënt, zoals hulp door naasten, sociale activiteiten, oplossingsgericht vermogen van de cliënt, flexibiliteit vanuit werk, goede partnerrelatie; 15% is toe te schrijven aan technieken van de therapeut.
10-12-2016

 

Angst
Het aantal jongeren en volwassenen met angststoornissen neemt momenteel toe. Wetenschappers in de psychologie verwachten verdere toename van angststoornissen de komende jaren. Dit doordat er onder jongeren en volwassenen een constante alertheid voor het ontvangen van berichten bestaat. Verhoogde alertheid is een voorloper van angst. Door je in een continue staat van alertheid te bevinden ontstaat er angst. Het is dus goed om ons bewust te worden van de impact van social media op onze (wellicht onbewuste) drang om de ontvangen berichten zo snel mogelijk te lezen.
17-08-2016

 

De behandeling 'neurofeedback' is officieel bewezen als werkzaam!
Neurofeedback-behandeling is recentelijk door AAPB (Applied Psychophysiology and biofeedback) goedgekeurd als 'evidenced based' bij de behandeling van ADHD en slaapproblemen! Dit is natuurlijk fantastisch nieuws. Momenteel worden neurofeedback-behandelingen niet vergoed door de zorgverzekering (met uitzondering van de gezinspolis bij VGZ). We hopen door deze goedkeuring dat zorgverzekeringen de behandelingen met neurofeedback weer opnemen in het aanvullende pakket.
15-04-2016

 

Hulp bij ADD/ADHD
Recente wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat het volgen van één lang psychologisch traject wat minder effectief is dan het traject te spreiden over meerdere periodes. Bij bijvoorbeeld stemmingsproblematiek of stress is het krijgen van inzicht belangrijk en dit wordt verkregen door wekelijkse therapeutische sessies te volgen over één periode die na verloop van tijd afgebouwd worden. Bij het verminderen van de klachten bij ADD of ADHD ligt dit anders. De ADD/ADHD-hulp is vaak praktisch en gericht op het hier en nu. Als er na een aantal wekelijkse psychologische sessies verbetering is in het dagelijkse functioneren, is het goed om een therapeutische pauze van misschien wel een aantal maanden te houden. In deze pauze wordt 'het geleerde' eigen gemaakt. Als er terugval plaatsvindt in het oude gedrag, kan dit weer aangepakt worden in de vervolgsessies. 
11-02-2016

 

De eerste periode van een burn-out
De periode waarin net ontdekt is dat de klachten een resultaat zijn van een burn-out, is de meest moeilijkste periode. Het hoofd heeft voor veel te lange tijd overuren gedraaid (mentaal teveel inspanningen verricht), en nu is het tijd voor 'voelen'. Laat het moeten hebben van een efficiënte dagbesteding los. Doe één ding per dag. Sport zoveel als mogelijk en doe ontspanningsoefeningen. Alle activiteiten waarbij het lichaam actief betrokken is, helpt de klachten verminderen. En denk: "Dit gaat over!"
02-02-2016

 

Slapeloosheid door stress
Bij langdurige slapeloosheid is het belangrijk om ontspannende/leuke activiteiten te doen. Vaak worden er sociale activiteiten afgezegd als de nacht ervoor slecht is geslapen. Probeer zoveel als mogelijk het 'gewone' leven aan te houden, al is het maar een uurtje uit in de avond. Afleiding zorgt ervoor dat men even niet denkt aan de slechte nachten, waardoor het gespannen/angstige gevoel op dat moment weg is. Dit zorgt dan weer voor een ontspannen gevoel en dus een grotere kans op een goede nachtrust.  
28-12-2015

 

Probleemgedrag
Vaak willen we dat jongeren of volwassenen na een probleemsituatie inzien dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun gedrag. Ongeacht of zij daar al dan niet verantwoordelijk voor zijn, een gesprek baseren op het geven van dit inzicht zal niet zorgen voor gedragsverandering. Een grotere kans op gedragsverandering is laten inzien dat het toepassen van een andere (probleemoplossende) aanpak ten gunste van de jongere of volwassene zelf is. Het motiveren van het uitproberen van ander gedrag in een probleemsituatie draagt bij aan gedragsverandering mits de jongere of volwassene merkt dat dit positieve gevolgen heeft voor het eigen functioneren.  
04-12-2015

 

Afreageren op een boksbal verhelpt niet driftbuien/agressie op lange termijn
Wat we mensen wel eens horen zeggen: "Laat hem maar op een vechtsport gaan, dan kan hij zijn agressie kwijt." Dit blijkt niet te werken. Sterker nog, dit kan de agressie of boosheid in stand houden. De agressie of boosheid wordt namelijk afgereageerd op een boksbal of afgereageerd op een ander tijdens een vechtsport. Het afreageren op spullen of op anderen is nu juist wat afgeleerd moet worden in het dagelijks leven. Wat werkt wel? Bij de eerste lichamelijke sensaties van boosheid een activiteit gaan doen wat niet past bij boosheid, bijvoorbeeld een huisdier knuffelen. Vechtsporten zijn overigens prima om als sport te beoefenen voor mensen die geen last hebben van agressie/driftbuien. Het gaat erom dat een vechtsport niet gebruikt wordt als middel om de agressie kwijt te raken.
01-12-2015

 

 

Psycholoog Marijke is aangesloten bij psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij verricht daar ook neuropsychologisch onderzoek en onderzoek naar ADD/ADHD. Naast psychologische consulten voor kinderen, jongeren en volwassenen geeft zij ook neurofeedback-behandelingen, de slaaptraining 'goed slapen doe je zo', en de concentratie- en planningstraining.