Cognitieve gedragstherapie in Amsterdam-Centrum

Veranderen van ongewenste gevoelens en gedragingen

 

Cognitieve gedragstherapie is bedoeld voor jongeren (jeugdigen) en volwassenen bij wie bepaalde gevoelens en gedragingen hen in de weg zitten. Cognitieve gedragstherapie bij Psychologenpraktijk Marijke in Amsterdam-Centrum is effectief bij mensen die last hebben van trauma, rouw en verlies, angsten, somberheid, stress of burn-out, hechtingsproblematiek, slaapproblemen (insomnia), negatief zelfbeeld, onzekerheid, pijn en/of vermoeidheid, hoogsensitiviteit (HSP) en uitstelgedrag (ADD, ADHD en autisme).

Wat heeft u aan cognitieve gedragstherapie?

Het uiteindelijke doel is dat u controle krijgt over uw eigen gedachten en emoties. Hierdoor zal u anders gaan gedragen in situaties waarbij u vóór de cognitieve gedragsbehandeling ongewenst reageerde. Door inzicht te krijgen in oude gedragspatronen, die ontstaan zijn in de jeugd, en deze te koppelen aan huidige emoties en gedragingen, bent u in staat de ongewenste gedragingen te veranderen.

Inhoud van de cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie bij Psychologenpraktijk Marijke in het centrum van Amsterdam (nabij de Amstel) is erop gericht om veranderingen aan te brengen in ongewenste emoties en gedragingen. Dit gebeurt middels gedragstherapeutische gesprekken (methoden uit de cognitieve gedragstherapie en uit de Acceptance and Commitment Therapy, ACT), oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie, exposure technieken bij angst en aandachtgerichte gedragstherapie, en EMDR-behandeling). Ook krijgt u inzicht in de relatie tussen uw oude gedragspatronen en uw huidige denkpatronen en gevoelens. Negatieve gedachtes en gevoelens worden opgespoord en doorbroken, waardoor er plaats komt voor fijne positieve gedachtes en gevoelens. Soms (en alleen bij gewenst) krijgt u opdrachten mee naar huis, zoals het noteren van situaties waarbij u graag anders had willen reageren, en het doen van ontspanningsoefeningen.

Opzet van de cognitieve gedragstherapie | Amsterdam-Centrum

Cognitieve gedragstherapie bestaat uit wekelijkse sessies. Aantal sessies is afhankelijk van het gewenste resultaat. De sessies zijn individueel, maar belangrijke naasten die u in het dagelijkse leven kunnen ondersteunen, zijn altijd welkom tijdens de gedragstherapeutische sessies (zie ook systeemtherapie).

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces