Diagnostisch testonderzoek bij ADD/ADHD in Amsterdam

Testen van ADD en ADHD bij jongeren (pubers) en volwassenen

 

Bij psycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar kunnen jongeren, pubers en volwassenen terecht voor het testen (onderzoeken) van ADD of ADHD in het centrum van Amsterdam (nabij de Amstel).

Doorgaans vinden enkel gesprekken en het invullen van een aantal vragenlijsten plaats om ADD of ADHD te testen. Marijke is neuropsycholoog en opgeleid om neuropsychologische tests (taken) te gebruiken die specifiek kunnen meten of er écht aandachts-, concentratie- en geheugenproblemen aanwezig zijn. Dit is onmisbaar voor goede diagnostiek van ADD en ADHD. Naast het onderzoeken van het functioneren van de aandacht, concentratie en geheugen door middel van neuropsychologische tests, is het ook mogelijk om de hersenactiviteit te onderzoeken. Het neuropsychologisch testonderzoek kan aangevuld worden met een intelligentie-onderzoek bij jongeren en volwassenen.

Het onderzoek (het testen van ADD of ADHD) vindt plaats bij de psychologenpraktijk aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam-Centrum.

 

Opzet van het diagnostisch onderzoek en het testen van ADD en ADHD

Het diagnostisch testtraject bestaat uit drie delen:

  1. Uitgebreide intake van 1 tot 2 uur
  2. De testdag van 2 tot 3 uur
  3. Bespreking van de testuitslag en het neuropsychologisch rapport van 1.5 uur

1. Intake. Tijdens de intake worden de klachten besproken en gekeken of de ervaren problemen horen bij ADD of ADHD. Het is handig als u al wat concrete voorbeelden bij de hand heeft van probleemsituaties. Op basis van dit gesprek zal bepaald worden welke neuropsychologische tests (cognitieve taken) en vragenlijsten er afgenomen gaan worden. Een deel van de vragenlijsten kan thuis ingevuld worden. Het kan zijn dat psycholoog Marijke het nodig acht om ook belangrijke naasten te spreken, zoals de partner. Bij het testen van ADD of ADHD bij jongeren (pubers) zijn er ook vragenlijsten voor de leerkracht van school en wordt er met ouders een ontwikkelingsanamnese afgenomen.

2. Testdag. Op de testdag worden de resterende vragenlijsten ingevuld en de neuropsychologische tests (taken) afgenomen. De resultaten van het onderzoek en de tests kunnen aantonen of er sprake is van ADD of ADHD. Na het onderzoek (de testdag) worden de testresultaten uitgewerkt en zullen de resultaten, conclusies en adviezen worden samengevoegd in een diagnostisch onderzoeksrapport van ongeveer 15 pagina's.

De diagnostiek kan aangevuld worden met een intelligentie-onderzoek, bij jongeren is dit de WISC en bij volwassenen de WAIS. Bij oudere kinderen/jongeren vindt er soms ook een schoolobservatie plaats.

3. Uitslag. De testuitslag en het uitgebreid diagnostisch onderzoeksrapport worden besproken met u. Jongeren (pubers) vanaf 12 jaar mogen bij de testbespreking aanwezig zijn. Het rapport krijgt u ook mee naar huis. Tijdens de bespreking vertelt Marijke of er psychologische behandelinggedragstherapie, of ADD/ADHD-training nodig is en wat de mogelijkheden zijn. 

      Voor vergoeding bij jongeren is het stellen van een diagnose noodzakelijk. Dit zijn de regels van de overheid. Mocht u niet willen dat de zorgverzekering/gemeente weet wat de testuitslag is (dat de jongere ADD of ADHD heeft), dan is het ook mogelijk om dit schriftelijk kenbaar te maken. U en uw kind zijn dan de enigen die de testuitslag weten en of er sprake is van ADD of ADHD bij uw kind (zie Tarieven). Volwassenen krijgen geen vergoeding vanuit de zorgverzekering.