Diagnostisch testonderzoek bij ADD/ADHD in Amsterdam

Testen van ADD, ADHD of autisme bij jongeren en volwassenen

 

Bij psycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar kunnen jongeren en volwassenen terecht voor het testen (onderzoeken) van ADD, ADHD of autisme in het centrum van Amsterdam (nabij de Amstel).

Doorgaans vinden enkel gesprekken en vragenlijsten plaats om ADD, ADHD of autisme te testen. Marijke is neuropsycholoog en opgeleid om neuropsychologische tests (taken) te gebruiken die specifiek kunnen meten of er écht aandachts-, concentratie- en geheugenproblemen aanwezig zijn. Dit is onmisbaar voor goede diagnostiek van ADD en ADHD. Naast het onderzoeken van het functioneren van de aandacht, concentratie en geheugen door middel van neuropsychologische tests, is het ook mogelijk om de hersenactiviteit te onderzoeken. Het neuropsychologisch testonderzoek kan aangevuld worden met een intelligentie-onderzoek bij kinderen en volwassenen.

Het onderzoek (het testen van ADD, ADHD of autisme) vindt plaats bij de psychologenpraktijk aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam-Centrum.

 

Opzet van het diagnostisch onderzoek en het testen van ADD en ADHD

Het diagnostisch testtraject bestaat uit vier delen:

  1. Uitgebreide intake van 1 tot 2 uur
  2. De testdag van 2 tot 3 uur
  3. Bespreking van de testuitslag en het neuropsychologisch rapport van 1.5 uur

Intake. Tijdens de intake worden de klachten besproken en gekeken of de ervaren problemen horen bij ADD, ADHD of autisme. Het is handig als u al wat concrete voorbeelden bij de hand heeft van probleemsituaties. Op basis van dit gesprek zal bepaald worden welke neuropsychologische tests en vragenlijsten er afgenomen gaan worden. Een deel van de vragenlijsten kan thuis ingevuld worden. Bij het testen van ADD, ADHD of autisme bij jongeren zijn er ook vragenlijsten voor de leerkracht van school en wordt er met ouders een ontwikkelingsanamnese afgenomen.

Testdag. Op de testdag worden de resterende vragenlijsten ingevuld en de neuropsychologische tests (taken) afgenomen. De resultaten van het onderzoek en de testen kunnen aantonen of er sprake is van ADD, ADHD of autisme. Na het onderzoek (de testdag) worden de testresultaten uitgewerkt en zullen de resultaten, conclusies en adviezen worden samengevoegd in een neuropsychologisch rapport van ongeveer 15 pagina's.

De diagnostiek kan aangevuld worden met een intelligentie-onderzoek, bij jongeren is dit de WISC en bij volwassenen de WAIS. Bij oudere kinderen/jongeren vindt er soms ook een schoolobservatie plaats.

Uitslag. De testuitslag en het uitgebreid neuropsychologisch rapport worden besproken met u. Jongeren vanaf 12 jaar mogen bij de testbespreking aanwezig zijn. Het rapport krijgt u ook mee naar huis. Tijdens de bespreking vertelt Marijke of er psychologische behandeling (therapie)/training nodig is en wat de mogelijkheden zijn.
      Voor vergoeding bij kinderen en jongeren is het stellen van een diagnose noodzakelijk. Dit zijn de regels van de overheid. Als u het testonderzoek zelf betaalt dan is het stellen van een diagnose niet nodig. Mocht u niet willen dat de zorgverzekering of huisarts weet wat de testuitslag is (dat uw kind/de jongere ADD, ADHD of autisme heeft), dan is het ook mogelijk om dit schriftelijk kenbaar te maken. U bent dan de enige die de testuitslag weet en of er sprake is van ADD, ADHD of autisme bij uw kind/de jongere (zie Tarieven). Volwassenen krijgen geen vergoeding vanuit de zorgverzekering.

 

The neuropsychological and cognitive testing of ADD, ADHD or autism can be carried out for children and adults in English!