Diagnostisch testonderzoek bij ADD/ADHD

Testen van ADD en ADHD in Amsterdam

 

Bij Psychologenpraktijk Marijke kunnen jongeren en volwassenen terecht voor het testen (onderzoeken) van ADD of ADHD in het centrum van Amsterdam (nabij de Amstel).

Doorgaans vinden enkel gesprekken en het invullen van een aantal vragenlijsten plaats om ADD of ADHD te testen. De psychologen bij de praktijk van GZ-psycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar zijn opgeleid om neuropsychologische tests (taken) te gebruiken die specifiek kunnen meten of er écht aandachts-, concentratie- en geheugenproblemen aanwezig zijn. Dit is onmisbaar voor goede diagnostiek van ADD en ADHD. Het neuropsychologisch testonderzoek kan aangevuld worden met een intelligentie-onderzoek bij jongeren en volwassenen.

Het onderzoek (het testen van ADD of ADHD) vindt plaats bij de psychologenpraktijk aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam-Centrum (onderdeel van de psychotherapiepraktijk).

Opzet van het diagnostisch testonderzoek van ADD en ADHD

Het diagnostisch testtraject bestaat uit drie delen:

  1. Uitgebreide intake van 1 tot 2 uur.
  2. De testdag van 2 tot 3 uur.
  3. Bespreking van de testuitslag en het neuropsychologisch rapport van 1.5 uur.

1. Intake. Tijdens de intake worden de klachten besproken en gekeken of de ervaren problemen horen bij ADD of ADHD. Het is handig als u al wat concrete voorbeelden bij de hand heeft van probleemsituaties. Op basis van dit gesprek zal bepaald worden welke neuropsychologische tests (cognitieve taken) en vragenlijsten er afgenomen gaan worden. Een deel van de vragenlijsten kan thuis ingevuld worden. Het kan zijn dat de neuropsycholoog het nodig acht om ook belangrijke naasten te spreken, zoals de partner. Bij het testen van ADD of ADHD bij jeugdigen (jongeren) zijn er ook vragenlijsten voor de leerkracht van school en wordt er met ouders een ontwikkelingsanamnese afgenomen.

2. Testdag. Op de testdag worden de resterende vragenlijsten ingevuld en de neuropsychologische tests (taken) afgenomen. De resultaten van het onderzoek en de tests kunnen aantonen of er sprake is van ADD of ADHD. Na het onderzoek (de testdag) worden de testresultaten uitgewerkt en zullen de resultaten, conclusies en adviezen worden samengevoegd in een diagnostisch onderzoeksrapport.

De diagnostiek kan aangevuld worden met een intelligentie-onderzoek, bij jongeren is dit de WISC en bij volwassenen de WAIS.

3. Uitslag. De testuitslag en het uitgebreid diagnostisch onderzoeksrapport worden besproken met u. Jongeren vanaf 12 jaar mogen bij de testbespreking aanwezig zijn. Het rapport krijgt u ook mee naar huis. Tijdens de bespreking vertelt de neuropsycholoog of er psychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, of ADD/ADHD-training nodig is en wat de mogelijkheden zijn.

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces