Hersenonderzoek (EEG) in Amsterdam-Centrum en Nijmegen

Testen van de hersenen bij jongeren en volwassenen

 

De werking van de hersenen kan onderzocht (getest) worden bij jongeren en volwassenen door psycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar. Voor het testen van de hersenen maakt psycholoog Marijke gebruik van de hersenscan 'EEG', wat staat voor 'elektro-encefalografie'. Met EEG wordt onderzocht hoe de hersenen informatie verwerken en gebruiken. Deze hersenscan-methode is volledig veilig: door middel van een muts (hersencap) wordt uw hersenactiviteit aan de buitenkant van uw hoofd opgevangen. Er wordt geen straling gebruikt en u voelt er niks van.

Er is geen wachtlijst. Dit betekent dat het hersenonderzoek binnen 2 weken gepland kan worden. Naast het testen van de hersenen door middel van EEG, is het ook mogelijk om uitgebreid neuropsychologisch onderzoek te krijgen. Psycholoog Marijke van de Laar is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam waar zij het functioneren van de hersenen met EEG heeft onderzocht bij kinderen, jongeren (pubers), volwassenen en ouderen. Zij is dus zeer ervaren in het afnemen, testen en onderzoeken van de hersenen met EEG.

 

Wanneer is onderzoek en het testen van de hersenen geïndiceerd?

  • Als u meer inzicht wilt in het functioneren van uw hersenen
  • Als u wilt weten of uw hersenfunctioneren aansluit bij uw klachten/ziektebeeld
  • Als u wilt weten hoe uw hersenen informatie verwerkt
  • Als u het gevoel heeft dat uw hersenen de omgeving 'anders' verwerkt dan de hersenen bij andere mensen
  • Als u neurofeedback-behandeling wilt krijgen

De testresultaten van het hersenonderzoek met EEG ondersteunt de aanwezigheid van bepaalde klachten, zoals aandachts-, concentratie- en werkgeheugenproblemen, overprikkeld-zijn, vermoeidheid, somberheid, angst, paniek, piekeren, zorgen maken, hyperactiviteit, en traag denken en handelen. Er wordt nagegaan of de problemen terug te vinden zijn in het functioneren van de hersenen. Dit is zinvol voor mensen waarbij hersenletsel (NAH of whiplash) vermoed wordt, maar ook bij vermoeden van ADD/ADHD, slaapproblemen, burn-out, depressie en stress/gespannenheid.


Hersenonderzoek kinderen Amsterdam-Centrum

Hersenonderzoek volwassenen Amsterdam-Centrum


Het testonderzoek van uw hersenen geeft geen diagnostische resultaten en kan dus niet als zodanig worden gebruikt om een neurologische afwijking in uw hersenen aan te tonen. Bij vermoeden van een neurologisch probleem in uw hersenen is het raadzaam om naar de huisarts te gaan, deze kan u eventueel doorverwijzen naar een neuroloog.

 

Opzet van het hersenonderzoeks- en testtraject bij jongeren en volwassenen

Het hersenonderzoek bestaat uit drie delen:

  1. Uitgebreide intake van 1.5 uur
  2. De testdag van 1.5-2.5 uur
  3. Bespreking van de testuitslag en het neurofysiologisch rapport van 1 uur

1. Intake. Tijdens de intake worden de klachten besproken en gekeken of het testen van de hersenen geïndiceerd is. Op basis van dit gesprek zal bepaald worden of het gehele hersenonderzoek (EEG en neuropsychologisch onderzoek) afgenomen wordt of dat het verkorte hersenonderzoek (alleen afname van het EEG) volstaat.

2. Testdag. Op de testdag wordt de hersenactiviteit opgenomen met een hersencap. Het gehele hersenonderzoek bestaat uit een opname van de hersenactiviteit in rust en een opname tijdens het uitvoeren van een aantal cognitieve (neuropsychologische) tests (taken die de aandacht, de concentratie, het werkgeheugen, de gedragscontrole en de denksnelheid meten). Zo kan precies gezien worden wat de hersenen doen tijdens het uitvoeren van een aantal taken. Het verkorte hersenonderzoek betreft alleen een opname van de hersenactiviteit in rust. Na het testen van de hersenen (de testdag) wordt de hersenactiviteit geanalyseerd door neuropsycholoog Marijke. De resultaten, conclusies en adviezen worden samengevoegd in een neurofysiologisch rapport. N.B. De opname van de hersenactiviteit (EEG) en de afname van de neuropsychologische tests vindt in Nijmegen plaats; u reist eenmalig naar Nijmegen. De gesprekken, analyses en eventueel een aanvullend onderzoek vinden plaats in Amsterdam-Centrum.


3. Uitslag. De testuitslag van het hersenonderzoek en het neurofysiologisch rapport worden besproken met u. Jongeren vanaf 12 jaar mogen bij de testbespreking aanwezig zijn. Het neurofysiologisch rapport krijgt u ook mee naar huis. Tijdens de bespreking vertelt psycholoog Marijke of er psychologische behandeling/gedragstherapie/training nodig is en wat de mogelijkheden zijn. Als u kiest voor een behandeling of training dan kan ten einde van het behandeltraject nogmaals het hersenonderzoek worden uitgevoerd. Marijke vergelijkt dan het functioneren van de hersenen met het oorspronkelijk hersenfunctioneren. Er wordt dan gekeken of er veranderingen in uw hersenactiviteit is opgetreden.

 

The brain and neurophysiological testing can be carried out for children and adults in English!