ADD / ADHD / Concentratieproblemen | Amsterdam-Centrum

Psychologische en praktische hulp aan volwassenen

 

Psycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar biedt praktische hulp bij concentratie- en planningsproblemen aan volwassenen met en zonder ADD/ADHD in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). 

Kenmerken ADD bij volwassenen

De volgende kenmerken kunnen wijzen op een aandachtstekort- en concentratiestoornis/probleem (ADD, Attention Deficit Disorder):

 • Snel afgeleid en verveeld
 • Moeite hebben om zich lang te concentreren
 • Uitstelgedrag
 • Moeite hebben om taken af te maken
 • Slecht kunnen plannen en organiseren, chaotisch-zijn
 • Het lastig vinden om te bepalen wat belangrijk is en wat niet
 • Alleen aandacht kunnen opbrengen voor dingen die men interessant vindt
 • Soms inslaapproblemen

Kenmerken ADHD bij volwassenen 

Voor aandachtstekort- en concentratiestoornis/probleem met hyperactiviteit/impulsiviteit (ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder) komen er, naast de ADD kenmerken, de volgende kenmerken bij: 

 • Drang hebben om te willen bewegen (motorische onrust)
 • Druk of veel praten
 • Moeite hebben met ontspannen
 • Altijd bezig willen zijn
 • Eerst doen en dan denken
 • Ongeduldig zijn
 • Soms impulsief (werk)relaties beginnen en beëindigen
Sommige mensen met ADHD zijn overwegend hyperactief en/of impulsief, en hebben minder last van concentratie- en aandachtsproblemen.

De behandeling bij ADD, ADHD en concentratieproblemen | Amsterdam

Een verminderde concentratie, uitstelgedrag en taken onafgemaakt laten, kunnen werk- en studieproblemen geven. Als u al dusdanig last van concentratie- en aandachtsproblemen heeft dan is het fijn om hulp te krijgen bij het verminderen van de afleidbaarheid, het op tijd afkrijgen van taken, en het leren plannen en organiseren. De psychologenpraktijk van Marijke van de Laar in het centrum van Amsterdam, kan u hierbij helpen door middel van psychologische gesprekken, gedragstherapieconcentratie- en aandachtsoefeningen, aanleren van organisatie- en planningsvaardigheden en soms opdrachten voor thuis. De psychologische behandeling (therapie) is vooral praktisch en probleem-oplossingsgericht. Na de therapie bent u in staat om strategieën toe te passen om u langer te concentreren, taken af te maken, de tijd in de gaten te houden, prioriteiten te stellen, en taken te structureren en te plannen. Zo krijgt u weer rust en overzicht in uw leven waardoor u beter presteert op school, werk of privé.


Bij ADD en ADHD is het wel zo dat de concentratie-/aandachtsproblemen en uitstelgedrag nooit geheel zullen verdwijnen. Het is iets wat bij u hoort. Tijdens de behandeling zullen de concentratie- en aandachtsproblemen ook meer gezien gaan worden als eigenschappen die naast mooie eigenschappen bestaan, zoals een grote creativiteit, spontaniteit, openheid, hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit, groot inlevingsvermogen, humor, zorgzaamheid, avontuurlijk, veel energie en enthousiasme.

Naast de therapie bij ADD en ADHD is het ook mogelijk om neurofeedback-behandeling te krijgen. Neurofeedback-behandeling is zeer effectief bij concentratie- en aandachtsproblemen; u gaat zich langer concentreren en meer rust krijgen in uw hoofd.

 

Vermoeden van ADD of ADHD?

Misschien herkent u uzelf in de concentratie- en aandachtsproblemen, maar het hoeft dan niet zo te zijn dat u ADD of ADHD heeft. Er zijn ook mensen met uitstelgedrag en concentratieproblemen zonder dat zij AD(H)D hebben. Voor de diagnose ADD of ADHD geldt dat er meerdere concentratie- en aandachtsproblemen al aanwezig moeten zijn tijdens de kindertijd (zie ADD/ADHD bij jongeren). Bij psycholoog en neuropsycholoog Marijke van de Laar kunt u dit laten onderzoeken (testen) door middel van uitgebreid diagnostisch testonderzoek in het centrum van Amsterdam.

 

Psycholoog Marijke is werkzaam bij de psychotherapie-/psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij verricht daar neuropsychologisch onderzoek, diagnostisch testonderzoek naar autisme (ASS), en bekijkt de hersenactiviteit (via EEG). 
       Daarnaast geeft zij gedragstherapie, EMDR-behandeling, neurofeedback-behandelingen, ADD-/ADHD-trainingen, autisme-ondersteuning en behandeling bij negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, stress, spanning en burn-out, somberheid en depressie, trauma, angst, bang zijn en fobie, slaapproblemen/insomnia, hoogsensitiviteit (HSP) en whiplash, epilepsie of hersenletsel (NAH). Zij behandelt zowel kinderen, jongeren (pubers) als volwassenen.