ADD / ADHD / Concentratieproblemen | Amsterdam-Centrum

Psychologische en praktische hulp aan volwassenen

 

De therapeuten en neuropsychologen bij de psychologenpraktijk van dr. Marijke van de Laar bieden praktische hulp bij concentratie- en planningsproblemen aan volwassenen met en zonder ADD of ADHD in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel).

Kenmerken ADD bij volwassenen

De volgende kenmerken kunnen wijzen op een aandachtstekort- en concentratieprobleem (ADD, Attention Deficit Disorder):

Snel afgeleid en verveeld zijn;
Moeite hebben om zich lang te concentreren;
Uitstelgedrag;
Moeite hebben om taken af te maken;
Slecht kunnen plannen en organiseren, chaotisch-zijn;
Het lastig vinden om te bepalen wat belangrijk is en wat niet;
Alleen aandacht kunnen opbrengen voor dingen die men interessant vindt;

 

Kenmerken ADHD bij volwassenen

Voor aandachtstekort- en concentratieprobleem met hyperactiviteit/impulsiviteit (ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder) komen er, naast de ADD-kenmerken, de volgende kenmerken bij:

Drang hebben om te willen bewegen (motorische onrust);
Druk of veel praten;
Moeite hebben met ontspannen;
Altijd bezig willen zijn;
Eerst doen en dan denken;
Ongeduldig zijn;
Soms impulsief (werk)relaties beginnen en beëindigen.

 

Sommige mensen met ADHD zijn overwegend hyperactief en/of impulsief, en hebben in mindere mate last van concentratie- en aandachtsproblemen.

 

De behandeling bij ADD, ADHD en concentratieproblemen | Amsterdam

Een verminderde concentratie, uitstelgedrag en taken onafgemaakt laten, kunnen werk- en studieproblemen geven. Als u al dusdanig last van concentratie- en aandachtsproblemen heeft dan is het fijn om hulp te krijgen bij het verminderen van de afleidbaarheid, het op tijd afkrijgen van taken, en het leren plannen en organiseren. De neuropsychologen bij de psychologenpraktijk van dr. Marijke van de Laar in het centrum van Amsterdam, kunnen u hierbij helpen door middel van psychologische gesprekken, cognitieve gedragstherapie, concentratie- en aandachtsoefeningen, aanleren van organisatie- en planningsvaardigheden, en soms opdrachten voor thuis. De psychologische behandeling (therapie) is vooral praktisch en probleem-oplossingsgericht. Na de therapie bent u in staat om strategieën toe te passen om u langer te concentreren, taken af te maken, de tijd in de gaten te houden, prioriteiten te stellen, en taken te structureren en te plannen. Zo krijgt u weer rust en overzicht in uw leven waardoor u beter presteert op school, werk of privé.

Bij ADD en ADHD is het wel zo dat de concentratieproblemen en uitstelgedrag nooit geheel zullen verdwijnen. Het is iets wat bij u hoort. Tijdens de behandeling zullen de concentratie- en aandachtsproblemen ook meer gezien gaan worden als eigenschappen die naast mooie eigenschappen bestaan, zoals een grote creativiteit, spontaniteit, openheid, hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit, groot inlevingsvermogen, humor, zorgzaamheid, avontuurlijk, veel energie en enthousiasme.

Vermoeden van ADD of ADHD?

Misschien herkent u uzelf in de bovenstaande kenmerken behorende bij concentratie- en aandachtsproblemen, maar het hoeft dan niet zo te zijn dat u ADD of ADHD heeft. Er zijn ook mensen met uitstelgedrag en concentratieproblemen zonder dat zij AD(H)D hebben. Voor de diagnose ADD of ADHD geldt dat er meerdere problemen al aanwezig moeten zijn tijdens de kindertijd (zie ADD/ADHD bij jongeren). Bij de neuropsychologen van Psychologenpraktijk Marijke kunt u dit laten onderzoeken (testen) door middel van uitgebreid diagnostisch testonderzoek in het centrum van Amsterdam.

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces