Rouw en verlies | Amsterdam-Centrum

Rouwverwerking

 

In ons leven maken we veel verliezen mee. Meestal associëren we rouw met het verlies van een dierbare. Maar rouw ervaren we ook bij verlies van een baan, levensstijl, vriendschap of relatie etc. Soms is verlies minder zichtbaar aanwezig, zoals bij rouw om een ongewenste verandering van je toekomstbeeld, denk aan het al dan niet kunnen krijgen van kinderen of een beroepsverlangen dat niet uitkomt. Doorgaans lukt het de meeste mensen om te leren omgaan met het verlies en het een plekje te geven in het leven, en is psychologische hulp van een rouwpsycholoog of rouwtherapeut niet nodig. Maar soms is het verlies te groot of zijn er gebeurtenissen in het verleden geweest, waardoor het verlies té prominent aanwezig blijft in het leven en iemand niet verder kan met zijn eigen leven. Dit wordt complexe rouw genoemd. Onverwerkt verlies (onverwerkt trauma) heeft invloed op het sociaal-emotionele functioneren, waardoor je leven, werk/school en relaties enorm worden beperkt.

Klachten bij rouw en verlies | Amsterdam-Centrum


Als u na langere tijd merkt dat het aanpassen aan de veranderende omstandigheden na het verlies u moeilijk afgaat, kan er sprake zijn van complexe rouw. Er bestaan geen richtlijnen in wat 'lang' is, dit zoekt u samen met een rouwpsycholoog uit. Belangrijk is dat het rouwproces gebeurt in uw eigen tempo. De volgende klachten kunnen ontstaan na verlies:

In gedachte vaak bezig zijn met het verlies.
Schuldig voelen om verder (gelukkig) te leven.
Jaloezie voelen naar anderen die wel hebben waar iemand in rouw naar verlangt.
Lichamelijke klachten: buikpijn of hoofdpijn, trillen, hartkloppingen (stressreacties door een actief sympathisch zenuwstelsel).
Inslaapproblemen: zorgen maken en piekeren.
Concentratieproblemen en vergeetachtigheid met als gevolg achteruitgang van school- of werkprestaties.
Schrikreacties hebben.
Vermijdingsgedrag of opstandig gedrag, maar dit kan ook wisselen.
Niet willen praten over het verlies ('ik kan het niet aan').
Ongecontroleerde huilbuien.
Suïcidegedachten (bijvoorbeeld: geen zinvol leven zonder de overledene kunnen voorstellen, waardoor doodgaan de enige oplossing lijkt).

 

De rouwbehandeling

Rouwtherapie is een specifieke behandelvorm, waarbij veel aandacht wordt gegeven aan dat wat verloren is. Vaak is een combinatie van een EMDR-behandeling, cognitieve gedragstherapie en rouwtherapie het meest effectief. Als er traumatische ervaringen het rouwproces in de weg staan, wordt de rouwtherapie bij Psychologenpraktijk Marijke in Amsterdam-Centrum voorafgegaan door een traumabehandeling via EMDR of traumaschrijven). Zie EMDR-behandeling en Cognitieve gedragstherapie voor meer informatie over deze vormen van behandelmethodes bij de psychologenpraktijk.

Tijdens de rouwtherapie bij Psychologenpraktijk Marijke worden belangrijke naasten vaak betrokken bij het stimuleren van een goed verloop van het rouwproces (gezinstherapie en systeemtherapie). Dit hoeft uiteraard niet, u bent hierin leidend.

Rouw- en verliesverwerking | Amsterdam-Centrum

Tijdens het rouwproces worden er vier rouwtaken doorlopen: besef van het verlies (realiseren wat er gebeurd is), ervaren van de gevoelens van het verlies, aanpassen aan en doorleven met de verandering, en aangaan van de toekomst (bijvoorbeeld nieuwe relaties aangaan). Mensen in uw omgeving weten vaak niet hoe op een goede manier te reageren en kunnen wel eens woorden gebruiken als 'accepteren' of 'loslaten', maar rouw heeft geen eindpunt. Het verlies wordt het gehele leven meegedragen en op momenten (triggers) komt de pijn weer boven. Het krijgen van psychologische hulp bij het verwerken van een verlies zorgt ervoor dat u weerbaar en zelfverzekerd wordt, en het verlies kan verdragen. Advies aan belangrijke naasten: blijf vragen naar het verdriet en interesse tonen naar hoe het gaat, hij of zij geeft zelf wel aan of het een gepast moment is.

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces