Autisme (ASS) | Amsterdam-Centrum

Psychologische en praktische hulp aan jongeren en volwassenen

 

GZ-psycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar biedt psychologische en praktische hulp aan jongeren en volwassenen met autisme in Amsterdam-Centrum. Tevens komt aan bod wat autisme precies inhoudt en wat autisme betekent voor uw leven. Bij mensen waarbij autisme is gediagnosticeerd (neurodivergent), wordt informatie uit de omgeving op een net wat andere manier door de hersenen verwerkt dan bij mensen zonder autisme (neurotypisch). Dit betekent dat mensen met autisme de informatie anders begrijpen en dus ook anders op reageren dan mensen zonder autisme. Dit informatieverwerkingsproces geeft zowel sterke punten (bijvoorbeeld eerlijkheid en hardwerken) als zwakke punten (bijvoorbeeld sociale onhandigheid) in het dagelijks leven.

Kenmerken autisme bij jongeren en volwassenen


De volgende kenmerken wijzen op autisme:

Emoties bij de ander niet kunnen herkennen of niet goed kunnen interpreteren.
De achterliggende reden van de reacties van anderen niet begrijpen, ook niet na uitleg door derden (verminderd voorstellingsvermogen).
Sociaal onhandig zijn. Niet goed aanvoelen wat gepast gedrag is.
Graag vasthouden aan vaste rituelen en routines.
Moeilijk tegen verandering van plannen kunnen.
Overgevoeligheid voor prikkels, zoals harde geluiden of drukke omgevingen.
Niet goed kunnen herkennen van non-verbale communicatie (gezichtsuitdrukkingen, gebaren).
Wanneer iets onverwachts of onvoorspelbaars gebeurt wordt men boos of angstig.
Grote interesse in één bepaald onderwerp of hobby.

De behandeling bij autisme | Amsterdam-Centrum

De psychologische behandeling bij de psychologenpraktijk van dr. Marijke van de Laar in het centrum van Amsterdam is gericht op het verminderen van de dagelijkse problemen die al dan niet gerelateerd zijn aan autisme. Het woord 'behandeling' is eigenlijk niet helemaal juist, want dit indiceert dat autisme 'weg-behandeld' kan worden, en dit kan uiteraard niet. Daarnaast kan iemand, naast de last die hij of zij ervaart van autisme, wel stress of burn-out, angst, slaapproblemen, hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit (HSP), concentratieproblemen (ADD of ADHD) en somberheid ervaren. Tijdens de psychologische begeleiding en behandeling in Amsterdam-Centrum wordt er gefocust op wat iemand nodig heeft en wat hem of haar uniek maakt. Ieder mens met autisme is anders en heeft ook andere hulp, tips en ondersteuning nodig. Iedereen is in staat om vaardigheden aan te leren die de last van autisme (en/of andere problematiek) verminderen (bijvoorbeeld het aanleren van sociale vaardigheden via cognitieve gedragstherapie).

Vermoeden van autisme?

Herkent u uzelf in de kenmerken van autisme? Dan is het mogelijk om bij GZ-psycholoog en neuropsycholoog Marijke in het centrum van Amsterdam de eventueel aanwezige kenmerken van autisme diagnostisch te onderzoeken (testen). Bij positieve uitkomst van het autisme-testonderzoek wordt de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) vastgesteld. Sinds 2018 zijn de drie categorieën 'klassiek autisme', 'Asperger-syndroom' en 'PDD-NOS' samengevoegd onder de noemer 'Autisme Spectrum Stoornis' (ASS). Als u in het verleden een diagnose heeft gehad behorende bij één van de drie categorieën, dan kan neuropsycholoog Marijke hertesten (opnieuw onderzoeken) of de diagnose autisme (ASS) voor u geldt (zie Testen van autisme (ASS)).

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces