Autisme (ASS) | Amsterdam-Centrum

Psychologische en praktische hulp aan jongeren en volwassenen

 

Psycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar biedt psychologische en praktische hulp bij autisme aan jongeren en volwassenen in Amsterdam-Centrum. Tevens komt aan bod wat autisme precies inhoudt en wat autisme betekent voor uw leven. Bij mensen waarbij autisme is gediagnosticeerd, wordt informatie uit de omgeving op een net wat andere manier verwerkt door de hersenen dan bij mensen zonder autisme. Dit betekent dat mensen met autisme de informatie anders begrijpen en dus ook anders op reageren dan mensen zonder autisme. Dit informatieverwerkingsproces geeft zowel sterke punten (bijvoorbeeld eerlijkheid en hardwerken) als zwakke punten (bijvoorbeeld sociaal onhandig) in het dagelijks leven. 

 

Kenmerken autisme bij jongeren (pubers) en volwassenen

De volgende kenmerken kunnen wijzen op autisme:

  • Emoties bij de ander niet kunnen herkennen of niet goed kunnen interpreteren.
  • De achterliggende reden van de reacties van anderen niet begrijpen, ook niet na uitleg door derden (verminderd voorstellingsvermogen).
  • Sociaal onhandig zijn. Niet goed aanvoelen wat gepast gedrag is.
  • Graag vasthouden aan vaste rituelen en routines.
  • Moeilijk tegen verandering van plannen kunnen.
  • Overgevoeligheid voor prikkels, zoals harde geluiden of drukke omgevingen.
  • Niet goed kunnen herkennen van non-verbale communicatie (gezichtsuitdrukkingen, gebaren).
  • Wanneer iets onverwachts of onvoorspelbaars gebeurt wordt men boos of angstig.
  • Grote interesse in één bepaald onderwerp of hobby.

 

De behandeling bij autisme | Amsterdam-Centrum

De psychologische behandeling bij psycholoog dr. Marijke van de Laar in het centrum van Amsterdam is gericht op het verminderen van de dagelijkse problemen die al dan niet gerelateerd zijn aan autisme. Iemand kan naast de last die hij/zij ervaart van de autisme, ook stress/burn-out, angst, slaapproblemen, hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit (HSP), concentratieproblemen (ADD/ADHD) of somberheid/depressie ervaren. Tijdens de psychologische behandeling in Amsterdam-Centrum wordt er gefocust op wat iemand nodig heeft en wat hem/haar uniek maakt. Ieder mens met autisme is anders en heeft ook andere hulp, tips en ondersteuning nodig. Iedereen is in staat om vaardigheden aan te leren die de last van autisme (en/of andere problematiek) verminderen (bijvoorbeeld het aanleren van sociale vaardigheden via gedragstherapie).

 

Vermoeden van autisme?

Herkent u uzelf in een aantal kenmerken die hierboven staan? Dan is het mogelijk om bij neuropsycholoog Marijke in het centrum van Amsterdam de eventueel aanwezige kenmerken van autisme diagnostisch te onderzoeken (testen). Bij positieve uitkomst van het autisme-testonderzoek wordt de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) vastgesteld. Sinds 2018 zijn de drie categorieën 'klassiek autisme', 'Asperger-syndroom' en 'PDD-NOS' samengevoegd onder de noemer 'Autisme Spectrum Stoornis' (ASS). Neuropsycholoog Marijke kan hertesten (opnieuw onderzoeken) of de diagnose ASS voor u geldt (zie Testen van autisme (ASS)).

 

Psycholoog Marijke is werkzaam bij de psychotherapie-/psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij verricht daar neuropsychologisch onderzoekdiagnostisch testonderzoek naar ADD en ADHD, en bekijkt de hersenactiviteit (via EEG). 
      Daarnaast geeft zij gedragstherapie, EMDR-behandeling, neurofeedback-behandelingen, ADD-/ADHD-trainingen, en behandeling bij negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, trauma, stress, spanning en burn-out, somberheid en depressie, angst, bang zijn en fobie, slaapproblemen/insomnia, hoogsensitiviteit (HSP) en whiplash, epilepsie of hersenletsel (NAH). Zij behandelt zowel kinderen, jongeren (pubers) als volwassenen.