Trauma | Amsterdam-Centrum

Trauma-behandeling met EMDR

 

Wanneer iemand een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt (psycho-trauma) dan kunnen er klachten ontstaan. De meeste mensen herstellen vanzelf na een traumatische gebeurtenis en houden hier geen blijvende klachten aan over. Doorgaans zijn de klachten als gevolg van een schokkende gebeurtenis tijdelijk van aard. Maar als iemand meerdere traumatische ervaringen meemaakt of het eenmalige trauma is ernstig, dan is het risico op blijvende klachten groter. Mensen die geregeld worden blootgesteld aan fysiek en/of psychisch geweld (zoals ruzies, pesten op school of werk, mishandeling, emotionele verwaarlozing) ervaren dagelijks chronische stress, spanning en angst. Onverwerkte trauma's hebben invloed op het sociaal-emotionele functioneren en heeft doorgaans een negatief effect op het zelfbeeld.

 

Klachten bij trauma | Amsterdam-Centrum

De volgende klachten kunnen herkend worden na het meemaken van een traumatische gebeurtenis:

 • Herbelevingen; in gedachte beleeft iemand steeds opnieuw de schokkende gebeurtenis.
 • Lichamelijke klachten: buikpijn of hoofdpijn, trillen, hartkloppingen.
 • Slaapproblemen en vermoeidheid.
 • Veel zorgen maken en piekeren.
 • Concentratieproblemen met als gevolg achteruitgang van school- of werkprestaties.
 • Heel alert zijn op dingen die in de omgeving gebeuren.
 • Vermijden: prikkels vermijden die iemand doet herinneren aan de traumatische gebeurtenis.
 • Opstandig en/of onverschillig gedrag.
 • Negatief zelfbeeld.
 • Somberheid of depressie.
 • Automutilatie en/of suïcidegedachten.

   

  De behandeling van trauma bij jongeren en volwassenen

  De meest effectieve behandelvorm aan jongeren en volwassenen, die last hebben van klachten als gevolg van het meemaken van één of meerdere traumatische gebeurtenissen, is een EMDR-behandeling al dan niet in combinatie met cognitieve gedragstherapie. Soms wordt de traumabehandeling met EMDR bij de psychologenpraktijk van Marijke in Amsterdam-Centrum voorafgegaan door het eerst uitschrijven van de traumatische gebeurtenis in verhaalvorm. Zie EMDR-behandeling en Gedragstherapie voor meer informatie over deze vormen van behandelmethodes bij de psychologenpraktijk.

  Voor een goed verloop van de traumabehandeling is het soms raadzaam om een aantal gesprekken met belangrijke naasten (systeemtherapie) te hebben bij Psychologenpraktijk Marijke, maar alleen als dit wenselijk is (de jongere of volwassene is hierin leidend).

   

  Oorzaken van trauma | Amsterdam-Centrum

  Het meemaken van een schokkende gebeurtenis hoeft niet altijd te leiden tot klachten. Vaak speelt de omgeving een grote rol in de ontwikkeling van klachten. Als er een goed sociaal vangnet is, en de ouders en/of dierbaren zijn/waren adequaat in staat om steun en liefde te geven aan het kind, dan leert een kind om te gaan met nare gebeurtenissen in het leven. Hoe veerkrachtig iemand in het leven staat op de volwassen leeftijd is afhankelijk van de emotionele beschikbaarheid van de ouders tijdens de kindertijd. Soms staan ook ouders machteloos in de effecten van het meemaken van een traumatische ervaring bij hun kind, zoals langdurig pesten, overlijden van een dierbare of medische ingrijpen in het ziekenhuis. Het krijgen van psychologische hulp bij het verwerken van deze traumatische gebeurtenissen zorgt ervoor dat het kind, de jongere of volwassene weerbaar en zelfverzekerd wordt om tegenslagen in de toekomst aan te kunnen.

   

  Psycholoog Marijke is aangesloten bij de psychotherapie-/psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij verricht daar neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).
         Daarnaast geeft zij ook neurofeedback-behandelingen, gedragstherapie, EMDR-behandeling, de slaaptraining 'goed slapen doe je zo', en behandeling bij negatief zelfbeeld en een verminderd zelfvertrouwen, somberheid en depressie, angst, bang zijn en fobie, stress/burn-out, slaapproblemen/insomnia, whiplash, epilepsie of hersenletsel (NAH), hoogsensitiviteit (HSP)autisme en ADD/ADHD. Zij behandelt zowel kinderen, jongeren (pubers) als volwassenen.