Negatief zelfbeeld | Amsterdam-Centrum

Psychologische hulp en behandeling aan jongeren en volwassenen

 

Een verminderd gevoel van eigenwaarde of een negatief zelfbeeld komt vaak voor. De oorzaken van een negatief zelfbeeld ligt vaak in het verleden, waarbij er sprake was van een gebrek aan veiligheid, waardering of verbondenheid. Op latere leeftijd versterkt het verlangen naar waardering en zich verbonden voelen, en is het oordeel van anderen belangrijk. Soms ligt de oorzaak niet bij gebeurtenissen in het verleden, maar is het negatief denken over het eigen kunnen in aanleg aanwezig. Dan is er vaak sprake van een verminderd zelfvertrouwen en kan het zelfbeeld positief zijn.

Klachten bij een negatief zelfbeeld en verminderd zelfvertrouwen


Een negatief zelfbeeld kan zich op de volgende manieren uiten:

Het gevoel hebben weinig goed te (kunnen) doen.
Streven naar perfectionisme (dan doe je het altijd goed).
Ondanks behaalde successen niet trots op jezelf zijn.
Streng zijn tegen jezelf.
Anderen zijn belangrijker dan jezelf.
Herhaaldelijk over je eigen grenzen gaan.
Waardering van anderen nodig om niet te twijfelen aan jezelf.
Moeilijk tegen kritiek kunnen.
Piekeren over de dingen die, in jouw ogen, niet goed gaan.
Dingen die wel goed gaan, worden weggewuifd.
Jezelf vaak vergelijken met anderen die 'het goed kunnen'.
Gebrek aan zelfvertrouwen (vaak bevestiging van anderen nodig).


Bij jongeren kan een negatief zelfbeeld uiten in verschillende gedragingen: teruggetrokken gedrag, boze buien, lichamelijke klachten, negatieve uitspraken zoals ‘ik kan nooit iets goed doen’, of snel huilen bij het gevoel hebben het verkeerd te doen.

De gevolgen van een aanhoudend negatief zelfbeeld kunnen onder andere zijn: angsten, depressie, vermijden van sociale situaties, teruggetrokken leven, dromen niet naleven, verminderd aangaan van vriendschappen.

De behandeling bij een negatief zelfbeeld

De psychologische behandeling (therapie) bij de psychologenpraktijk van dr. Marijke van de Laar heeft als doel het krijgen van een positief gevoel van eigenwaarde. Vaak is er sprake van onverwerkte emoties. In de behandeling bij de psychologenpraktijk in Amsterdam-Centrum wordt de oorzaak van het negatieve zelfbeeld duidelijk om zo onverwerkte emoties aan te pakken en heftige gebeurtenissen te verwerken. Zo ontstaat er weer ruimte en rust.

Cognitieve gedragstherapie zorgt ervoor dat irrationele gedachten om worden gebogen naar helpende en fijne gedachten. Focus van de behandeling is op het vergroten van de aandacht op positieve en goede dingen in het leven, waardoor de negatieve overtuigingen op de achtergrond komen te staan. Ouders van jongeren in behandeling krijgen tijdens de psychologische hulp bij de psychologenpraktijk in Amsterdam-Centrum adviezen om het zelfvertrouwen bij de jongere te ondersteunen (gezinstherapie/ouderbegeleiding).

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces