SOLK, lichamelijke problemen en vermoeidheid

(Neuro)Psychologische hulp en behandeling


Wanneer iemand langer dan enkele weken last heeft van lichamelijke klachten (o.a. darm- en maagproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid) maar er wordt geen oorzaak of aandoening gevonden, spreekt men van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK, ofwel functionele stoornis). De lichamelijke problemen (ofwel somatische problemen) zijn echt aanwezig, u verzint de klachten of problemen niet.

Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en functionele stoornis worden geclassificeerd onder somatoforme stoornis. Hieronder valt ook: chronische pijnstoornis, chronische vermoeidheidsstoornis, conversiestoornis, stress en burn-out, en hypochondrie. De volgende lichamelijke problemen vallen onder SOLK: functionele klachten, prikkelbaredarmsyndroom, fibromyalgie, whiplash-syndroom en soms ook oorsuizen (tinnitus).

Lichamelijke klachten bij SOLK, somatoforme stoornis en vermoeidheid


De volgende lichamelijke (somatische) klachten en problemen komen het meeste voor:

Extreme vermoeidheid;
Hoofdpijn (of migraine);
Darmproblemen;
Maagproblemen;
Huiduitslag;
Snel overprikkeld zijn;
Lage rugpijn;
Nek- en schouderpijn;
Uitval van ledematen, problemen met zien en horen, bewustzijnsverlies, stuipen/schokken en verminderd spraakvermogen (conversie);
Spijsverterings- en/of hormonale problemen;
Oorsuizen (tinnitus);
Cognitieve problemen (concentratie-, geheugen-, planningsproblemen).


Lichamelijke klachten komen veelvuldig voor bij mensen met een depressie of angststoornissen. Verhoogde stress, burn-out, angst, paniek of somberheid gaan bijna altijd gepaard met lichamelijke klachten.

De behandeling bij SOLK, lichamelijke klachten en vermoeidheid

Het is enorm vervelend dat er voor de aanwezige lichamelijke (somatische) problemen geen oorzaak gevonden is. Dit geeft stress, veel zorgen en ongemakken in het dagelijks leven. De psychologische behandeling (therapie) aan jeugdigen en volwassenen bij GZ-psycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar in Amsterdam-Centrum is gericht op het minder gevoelig maken van het zenuwstelsel. Het zenuwstelsel is overgevoelig geraakt, dus het zenuwstelsel reageert vaak heftig op een geringe mate aan (omgevings)prikkels. Hierdoor worden er 'verkeerde' signalen gestuurd van de hersenen naar het lichaam. Vermoeidheid, pijn of uitval is dan het resultaat.

De (neuro)psychologen bij Psychologenpraktijk Marijke in Amsterdam-Centrum geven neuropsychologische behandelingen (het stimuleren van het natuurlijk herstel van het lichaam door het zenuwstelsel minder gevoelig te maken), cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling met EMDR en systeemtherapie (bij jongeren is ook gezinstherapie mogelijk). Door het aanleren van vaardigheden en strategieën om de lichamelijke problemen te verminderen kunnen taken en activiteiten in uw leven weer opgebouwd worden. Uw zenuwstelsel wordt dan minder belast. De weg naar herstel.

De juiste therapie (behandeling) bij SOLK, somatoforme stoornissen en lichamelijke klachten bestaat vaak uit zowel psychologische als neuropsychologische als fysieke (lichamelijke) behandeling. Psychologische behandeling is nodig voor emotionele klachten en pijnervaringen. Neuropsychologische behandeling is nodig voor klachten als overprikkeling, vermoeidheid en een verminderde concentratie en/of geheugen. Bij nek- en rugklachten is fysieke behandeling essentieel. In het centrum van Amsterdam vervult Marijke zowel het psychologisch deel (via gesprekken) als het neuropsychologisch deel (via het aanleren van vaardigheden en strategieën).

Verder werken we aan het verminderen van de stress en de zorgen bij SOLK, lichamelijke problemen en (chronische) vermoeidheid. Tijdens de behandeling wordt gekeken naar vroegere ervaringen die iemand kwetsbaar maken voor het ontstaan van de lichamelijke problemen (via cognitieve gedragstherapie). De behandeling is tevens gericht op het uitzoeken van factoren die de lichamelijke problemen verergeren.

Bij ernstige conversieproblematiek, functionele problematiek, SOLK en somatoforme stoornissen is intensieve behandeling (therapie) nodig bij grote GGZ-instellingen (o.a. groepstherapie, dagbehandelingen).

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces