Trauma PTSS | Amsterdam-Centrum

Trauma-behandeling met EMDR

 

Wanneer iemand een schokkende gebeurtenis heeft meegemaakt (psycho-trauma) dan kunnen er klachten ontstaan. De meeste mensen herstellen vanzelf na een traumatische gebeurtenis en houden hier geen blijvende klachten aan over. Doorgaans zijn de klachten als gevolg van een schokkende gebeurtenis tijdelijk van aard (rouw- en verliesverwerking). Maar als iemand meerdere traumatische ervaringen meemaakt of het eenmalige trauma is ernstig, dan is het risico op blijvende klachten groter. Mensen die geregeld worden blootgesteld aan fysiek en/of psychisch geweld (zoals ruzies, pesten op school of werk, mishandeling, emotionele verwaarlozing) ervaren dagelijks chronische stress, spanning en angst. Met post-traumatische stressstoornis (PTSS) tot gevolg. Onverwerkte trauma's hebben invloed op het sociaal-emotionele functioneren en hebben doorgaans een negatief effect op het zelfbeeld.

Klachten bij trauma | Amsterdam-Centrum


De volgende klachten kunnen herkend worden na het meemaken van een traumatische gebeurtenis:

Herbelevingen; in gedachte beleeft iemand steeds opnieuw de schokkende gebeurtenis.
Lichamelijke klachten: buikpijn of hoofdpijn, trillen, hartkloppingen.
Slaapproblemen en vermoeidheid.
Veel zorgen maken en piekeren.
Heel alert zijn op dingen die in de omgeving gebeuren.
Vermijden: prikkels vermijden die iemand doet herinneren aan de traumatische gebeurtenis.
Concentratieproblemen met als gevolg achteruitgang van school- of werkprestaties.
Opstandig en/of onverschillig gedrag.
Automutilatie en/of suïcidegedachten.

De behandeling van trauma bij jongeren en volwassenen

De meest effectieve behandelvorm aan jongeren en volwassenen, die last hebben van klachten als gevolg van het meemaken van één of meerdere traumatische gebeurtenissen (o.a. PTSS), is een EMDR-behandeling al dan niet in combinatie met cognitieve gedragstherapie. Soms wordt de traumabehandeling met EMDR bij de psychologenpraktijk van Marijke in Amsterdam-Centrum voorafgegaan door het eerst uitschrijven van de traumatische gebeurtenis in verhaalvorm. Zie EMDR-behandeling en Cognitieve gedragstherapie voor meer informatie over deze vormen van behandelmethodes bij de psychologenpraktijk.

Voor een goed verloop van de traumabehandeling is het soms raadzaam om een aantal gesprekken met belangrijke naasten (systeemtherapie) te hebben bij Psychologenpraktijk Marijke, maar alleen als dit wenselijk is (de jongere of volwassene is hierin leidend).

Oorzaken van trauma | Amsterdam-Centrum

Het meemaken van een schokkende gebeurtenis hoeft niet altijd te leiden tot klachten. Vaak speelt de omgeving een grote rol in de ontwikkeling van klachten. Als er een goed sociaal vangnet is, en de ouders en/of dierbaren zijn/waren adequaat in staat om steun en liefde te geven tijdens de jeugd, dan heeft iemand geleerd om te gaan met nare gebeurtenissen in het leven (rouw- en verliesverwerking). Hoe veerkrachtig iemand in het leven staat op de volwassen leeftijd is afhankelijk van de emotionele beschikbaarheid van de ouders tijdens de kindertijd. Soms staan ook ouders machteloos in de effecten van het meemaken van een traumatische ervaring bij hun kind, zoals langdurig pesten, overlijden van een dierbare of medische ingrijpen in het ziekenhuis. Het krijgen van psychologische hulp bij het verwerken van deze traumatische gebeurtenissen zorgt ervoor dat de jongere of volwassene weerbaar en zelfverzekerd wordt om tegenslagen in de toekomst aan te kunnen.

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces