Werkwijze jeugd | Psychologen Amsterdam-Centrum

 

GZ-psycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar is tevens kinder- en jeugdpsycholoog en systeem- en gezinstherapeut. Zij behandelt, naast volwassenen, ook jeugdigen (kinderen en jongeren) in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar in het centrum van Amsterdam. Het behandeltraject bestaat uit 5 tot 30 sessies van 45 minuten. Uiteraard kan het traject verlengd worden, naargelang de behoefte van uw kind.

Alle hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeenten Amsterdam-Centrum, Amsterdam-Zuid, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Diemen, Weesp, Uithoorn, Zaanstreek en Waterland.

Aanmelding jeugd

Kinderen tot 12 jaar worden aangemeld door hun ouders. Jongeren van 13 tot 15 jaar kunnen zich zelf aanmelden met toestemming van (beide) ouders. Boven de 16 jaar is geen toestemming van de ouders meer nodig. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@praktijkmarijkeamsterdam.nl. Beschrijf in de mail kort wat de klachten zijn.

Intakegesprek jeugd

De eerste afspraak van 50 minuten is een intakegesprek. Bij kinderen onder de 12 jaar zijn zowel de ouders als het kind aanwezig (als ouders slecht contact hebben met elkaar dan is één ouder aanwezig). Jongeren boven de 13 jaar kunnen ook het intakegesprek hebben zonder de ouders. Er wordt dan nog wel contact opgenomen met de ouders over de kosten en het vervolgtraject. Bij wenselijk kan er nog een oudergesprek plaatsvinden. Tijdens het intakegesprek wordt de problematiek besproken en een voorstel gedaan voor een psychologisch behandel- of trainingstraject in Amsterdam-Centrum. Er kan eventueel verder worden doorverwezen naar de juiste therapeut of psychiater.

Vervolgafspraken | Amsterdam-Centrum

De vervolgsessies van 45 minuten zijn individueel en vinden wekelijks of tweewekelijks plaats in Amsterdam-Centrum (aan de Amstel). Het is mogelijk om oudergesprekken of gezinsgesprekken te hebben (gezinstherapie en systeemtherapie). De behandeling (therapie) bij één van de kinder- en jeugdpsychologen van de praktijk richt zich op het vinden van de onderliggende oorzaak, en op het oplossen en voorkomen van de ervaren problemen. Uitgangspunten tijdens de psychologische behandeling en cognitieve gedragstherapie zijn het bevorderen van het zelfvertrouwen, angst en stress verminderen, het leren vinden van oplossingen, zelfstandigheid stimuleren (zelfredzaamheid stimuleren) en aandachtsspanne vergroten. De manier van behandelen wordt aangepast aan het leeftijdsniveau (gesprekstechnieken, spel- en creatieve werkvormen, concentratie-oefeningen, cognitieve en planningstrainingen). Indien nodig krijgen ouders ook opdrachten mee naar huis. Ouders leren te luisteren naar de behoefte van hun kind en hoe ze probleemoplossend gedrag kunnen stimuleren. Indien gewenst is gezinstherapie mogelijk.

Contact met school

Als er concentratie- en aandachtsproblemen aanwezig zijn, wordt er soms contact gelegd met school. Dit is gewenst wanneer de leerkrachten een actieve rol kunnen spelen tijdens lessen op school (bijvoorbeeld om het concentratievermogen te verbeteren of extra tijd te krijgen voor toetsen). Er wordt tevens contact opgenomen met school als er sprake is van depressiviteit of burn-out bij de jongere. De klachten zijn dan vaak zo indringend aanwezig dat er een goede samenwerking nodig is tussen ouders, school, huisarts, hulpverleners (o.a. de jeugdpsychologen van Praktijk Marijke) en de jongere zelf. Uiteraard gebeurt elk contact na toestemming van de ouders en de jongere.

Algemene gegevens Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum

De behandeling bij Psychologenpraktijk Marijke in het centrum van Amsterdam is laagdrempelig en kan net de ondersteuning geven die de jongere nodig heeft. Ook is de psychologische behandeling een goede aanvulling op psychotherapie of psychiatrie, omdat de hulp bij Marijke heel praktisch en oplossingsgericht is.
 
AGB-code persoonlijk: 94016527
AGB-code onderneming Psychologenpraktijk Marijke BV: 94067018

Psychologenpraktijk Marijke BV is in bezit van een:
 

Klachtenprocedure van Psychologenpraktijk Amsterdam

Bent u niet tevreden over het traject bij Psychologenpraktijk Marijke, praat er, indien mogelijk, eerst over met de behandelend therapeut of psycholoog. U kan met uw klacht ook terecht bij één van Marijke's collega's van de Psychotherapiepraktijk Nieuwe Keizersgracht. We hopen uiteraard dat we het samen kunnen oplossen. Wij werken volgens het klachtenreglement van het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Als u graag advies of ondersteuning wilt van een onafhankelijk vertrouwenspersoon dan kan dit bij het AKJ (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg). Tevens is het mogelijk om advies in te winnen bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Het klachtenreglement van Psychologenpraktijk Marijke Amsterdam is op te vragen door een mail te sturen naar: info@praktijkmarijkeamsterdam.nl.

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces