Neurofeedback-behandeling in Amsterdam-Centrum

Trainen van de hersenen bij slaapproblemen en concentratie

 

Neurofeedback is een methode om het functioneren van de hersenen te verbeteren. De activiteit van uw hersenen wordt via de buitenkant van uw hoofd beïnvloed en veranderd. Neurofeedback-behandeling is een goed alternatief wanneer medicatie niet gewenst of mogelijk is.

Wat heeft u aan de neurofeedback-behandeling?

De effecten van neurofeedback-behandeling zijn:

Sneller inslapen en meer uren achter elkaar doorslapen
Meer rust hebben in het hoofd
Zich langer kunnen concentreren
Minder snel afgeleid raken
Fitter voelen en meer energie hebben
Minder snel overprikkeld raken

Het doel is dat de ervaren problemen (zoals concentratieproblemen, onrust en slaapproblemen) verminderen en school-, studie- of werkprestaties verbeteren. Bij ADD/ADHD of autisme is het wel zo dat de concentratie-/aandachtsproblemen en onrust niet zullen verdwijnen. Mensen met slaapproblemen gaan aanzienlijk beter slapen door een combinatie van neurofeedback-behandeling en slaaptraining.

Inhoud van de neurofeedback-behandeling bij jongeren en volwassenen

Voor neurofeedback-behandeling (therapie) maakt psycholoog dr. Marijke van de Laar gebruik van EEG (elektro-encefalografie). De EEG-hersenscan bij neurofeedback is volledig veilig; door middel van één sensor op uw hoofd en twee sensoren achter uw oren wordt de hersenactiviteit aan de buitenkant van uw hoofd opgevangen. Er wordt geen straling gebruikt en u voelt er niks van. Vervolgens kijkt u naar een computerscherm waar een puzzel wordt opgelost of een film/muziek wordt afgespeeld. Wanneer uw hersenen het juiste signaal genereren wordt een puzzelstukje getoond, gaat de film lopen of de muziek spelen. Als uw hersenen niet het juiste signaal genereren gebeurt er niks. Neurofeedback haakt in op de plasticiteit van de hersenen; uw hersenen zullen steeds vaker en voor een langere tijd de gewenste hersenactiviteit produceren.

Belangrijke informatie: Voor veilige neurofeedback is het nodig dat er eerst een hersenonderzoek plaatsvindt met de EEG-hersenscan. Soms wordt neurofeedback gegeven zonder dat het hersenfunctioneren bij de cliënt bekend is. Dit kan gevaarlijk zijn. Met neurofeedback wordt de aanwezige onder- of overactiviteit van de hersenen genormaliseerd: onderactiviteit van de hersenen wordt omhoog gebracht en overactiviteit wordt omlaag gebracht. Het is dus belangrijk dat eerst bekend moet zijn of er sprake is van onder- of overactiviteit van de hersenen bij u alvorens over te gaan op het normaliseren van uw hersenen met neurofeedback.

Neurofeedback zonder hersenonderzoek: Er is één hersengolf die veilig genormaliseerd kan worden met neurofeedback zonder dat de hersenactiviteit bekend hoeft te zijn. Dit is het Senso Motorisch Ritme, ofwel de SMR-frequentie (dit zijn de hersengolven van 12-15 Hz per seconde). Hierbij wordt de duur van de SMR-frequentie verlengd. Dit is zeer effectief bij concentratie- en aandachtsproblemen, en bij slaapproblemen.

 

Opzet en vergoeding van de neurofeedback-behandeling

De neurofeedback-behandeling wordt gegeven door neuropsycholoog en kinder- en jongerenpsycholoog dr. Marijke van de Laar, in het centrum van Amsterdam (nabij de Amstel) of bij de cliënt thuis. Marijke is geregistreerd als neurofeedbackpsycholoog NIP, waardoor de sessies volledig vergoed worden voor kinderen tot 18 jaar door de zorgverzekering (de gemeente Amsterdam en omstreken). Neurofeedback wordt niet vergoed voor volwassenen (vanaf 18 jaar). De neurofeedback-behandeling bestaat uit minstens twee sessies per week van 30 tot 45 minuten. In totaal zullen er 20 tot 30 neurofeedback-sessies plaatsvinden. Langdurig en op de juiste manier de hersenen trainen kan het hersenfunctioneren blijvend in een betere conditie brengen.

Als er naast de neurofeedback-behandeling ook de ADD-/ADHD-trainingtraining 'teens can plan'gedragstherapie of slaaptraining gegeven wordt, dan bestaat 1 sessie uit 25 minuten training en 25 minuten neurofeedback-behandeling. Er zijn tenminste 20 sessies nodig voor blijvende concentratie- en slaapverbeteringen.

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid en depressie, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@psycholoogmarijke.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces