Neuropsychologisch onderzoek in Amsterdam-Centrum

Testen van het denkvermogen bij jongeren en volwassenen

 

Met neuropsychologisch onderzoek worden denkproblemen, ofwel problemen met de cognitieve functies van de hersenen, getest. Cognitieve functies/vaardigheden zijn: aandacht en concentratie, geheugen, snelheid van denken en handelen, planningsvaardigheden, kortdurend onthouden van informatie en de gedragscontrole. Zowel jongeren als volwassenen kunnen denkproblemen laten testen. Het neuropsychologisch onderzoek (het testen) wordt uitgevoerd door psychologen bij de psychologenpraktijk van neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Er worden cognitieve tests (taken) afgenomen die specifiek kunnen meten of er aandachts-, concentratie- of geheugenproblemen aanwezig zijn.

Wanneer is onderzoek en het testen van denkproblemen geïndiceerd?

Bij aandachts- en concentratieproblemen;
Bij snel afgeleid zijn;
Bij vergeetachtigheid of geheugenproblemen (van cijfers, woorden en spullen);
Bij traagheid (niet snel kunnen denken en handelen);
Bij moeite met multitasken (meerdere taken niet tegelijk kunnen uitvoeren);
Bij steeds vergeten wat er gezegd is of wat er gedaan moet worden;
Bij te laat komen (time-managementproblemen);
Bij chaotisch zijn (slecht kunnen plannen en ordenen);
Bij impulsiviteit, hyperactiviteit en moeite hebben om het eigen gedrag onder controle te houden.

 

De neuropsychologische tests kunnen ook afgenomen worden als u de sterke en minder sterke kanten van het functioneren van uw hersenen wilt weten. GZ-psycholoog en neuropsycholoog Marijke kan de problemen die u dagelijks ondervindt verbinden aan de structuur en de functies van de hersenen.

Opzet van het onderzoeks- en testtraject bij jongeren en volwassenen

Het neuropsychologisch onderzoek bestaat uit drie delen:

  1. Uitgebreide intake van 1 tot 2 uur.
  2. De testdag van 2 tot 3 uur.
  3. Bespreking van de testuitslag en het neuropsychologisch rapport van 1.5 uur.

1. Intake. Tijdens de intake worden de klachten besproken en gekeken of de ervaren problemen horen bij denkproblemen. Op basis van dit gesprek zal bepaald worden welke cognitieve tests (taken) en vragenlijsten er afgenomen gaan worden. Een deel van de vragenlijsten kan thuis ingevuld worden.

2. Testdag. Op de testdag worden de resterende vragenlijsten ingevuld en de cognitieve tests afgenomen. Na het onderzoek (de testdag) worden de testresultaten uitgewerkt en zullen de resultaten, conclusies en adviezen worden samengevoegd in een neuropsychologisch rapport.

3. Testuitslag. De testuitslag en het uitgebreid neuropsychologisch rapport worden besproken met u. Jongeren vanaf 12 jaar mogen bij de testbespreking aanwezig zijn. Het rapport krijgt u ook mee naar huis. Tijdens de bespreking vertelt Marijke of er psychologische behandeling of cognitieve gedragstherapie nodig is en wat de mogelijkheden zijn.

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces