Onafhankelijk onderzoek bij whiplash en hersenletsel (NAH)

Testen van de cognitieve vaardigheden in Amsterdam-Centrum

 

Cognitieve problemen (concentratie-, aandachts- of geheugenproblemen) kunnen aanwezig zijn bij mensen met een whiplash-trauma of hersentrauma (niet-aangeboren hersenletsel, NAH). Neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar kan onderzoeken (testen) bij jongeren en volwassenen of de problemen terug te vinden zijn in het hersenfunctioneren (het objectiveren van de cognitieve problemen). Het onafhankelijk neuropsychologisch onderzoek kan aangevraagd worden door de cliënt, een letselschade-advocaat, een psychiater of neuroloog, de werkgever of het UWV.

De resultaten van het onderzoek (het testen) kunnen aantonen of er sprake is van cognitieve functiestoornissen en of het aannemelijk is dat de ervaren problemen ontstaan zijn als gevolg van een whiplash-trauma of hersenletsel (NAH).

Het testonderzoek vindt plaats bij een psychologenpraktijk aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel).

 

Het objectiveren van de cognitieve problemen bij whiplash en hersenletsel

De volgende cognitieve functies/vaardigheden worden getest: aandacht en concentratie (focussen), geheugen (van cijfers, en verbale en ruimtelijke informatie), kortdurend onthouden van informatie en deze efficiënt gebruiken, meerdere taken tegelijk kunnen uitvoeren, snelheid van denken, werktempo, planningsvaardigheden en de gedragscontrole. Naast het gebruik van neuropsychologisch tests (taken) is het ook mogelijk om de hersenactiviteit te onderzoeken (via EEG). Verder worden er vragenlijsten afgenomen om het klachtenpatroon, de persoonlijkheid en het psychisch welbevinden (stemming) in kaart te brengen. Het onderzoek kan eventueel worden aangevuld met een intelligentie-onderzoek (IQ-test).

Om een zo objectief mogelijk beeld te krijgen van het cognitief functioneren bij de cliënt, behoren factoren zoals een verminderde inzet uitgesloten te worden. Deze factoren kunnen de uitkomsten negatief beïnvloeden. Daarom worden er ook verschillende tests afgenomen die gevoelig zijn voor het detecteren van onderpresteren. De cliënt wordt voorafgaand aan het onderzoek geïnformeerd over het belang van een goede prestatie.

 

Opzet van het onderzoeks- en testtraject bij whiplash en hersenletsel (NAH)

Het neuropsychologisch testtraject bestaat uit vier delen:

  1. Uitgebreide intake van 2 uur
  2. De testdag van 4 uur
  3. Bespreking van de testuitslag en het neuropsychologisch rapport van 1.5 uur
  4. Afspraak met de GGZ-psycholoog of psychiater (optioneel)

1. Intake. Tijdens de intake wordt het trauma/ongeval besproken. Het leef- en klachtenpatroon van zowel het functioneren in de periode vóór als na het trauma/ongeval worden in kaart gebracht. Verder wordt er gekeken of er factoren zijn die een nadelige invloed hebben op de ervaren problemen, zoals ontslag, overlijden en relatieproblemen.

2. Testdag. Een deel van de vragenlijsten wordt thuis ingevuld. Op de testdag worden de resterende vragenlijsten ingevuld en de neuropsychologische (cognitieve) tests afgenomen. De resultaten van het onderzoek en de testen kunnen aantonen of er sprake is van een beperking of stoornis van de cognitieve functies. Na het onderzoek (de testdag) worden de testresultaten uitgewerkt en zullen de resultaten, conclusies en adviezen worden samengevoegd in een neuropsychologisch rapport van ongeveer 17 pagina's. 

3. Uitslag. De testuitslag en het uitgebreid neuropsychologisch rapport worden besproken met de cliënt. Het rapport krijgt de cliënt ook mee naar huis. Het rapport wordt aan derden toegestuurd na toestemming van de cliënt.

4. Afspraak. Na het neuropsychologisch onderzoek wordt er een afspraak gemaakt bij de GGZ-psycholoog of psychiater. De psycholoog/psychiater zal op basis van het neuropsychologisch rapport en het gesprek met u, een rapport schrijven. De afspraak met de GGZ-psycholoog/psychiater is optioneel.

 

The neuropsychological and cognitive testing of whiplash and physical brain trauma can be carried out in English!