Systeemtherapie en gezinstherapie in Amsterdam-Centrum

Psychologische hulp omtrent relaties (partner, vrienden, gezin, familie)

 

Systeemtherapie bij de systeem- en gezinstherapeuten van de psychologenpraktijk van dr. Marijke van de Laar is bedoeld voor jongeren (jeugdigen) en volwassenen om uit te zoeken waar de problemen (klachten) vandaan komen (o.a. opvoeding, familie, jeugdtrauma's en leefomgeving). Systeemtherapie is helpend bij het oplossen van sociale conflicten, het versterken van sociale relaties, het krijgen van inzicht in de oorzaak van de problemen (klachten), het verwerken van (traumatische) gebeurtenissen, het verbeteren van de communicatie tussen mensen, het versterken van de banden tussen familieleden, het doormaken van een moeilijke levensfase en het onderzoeken van generationele problemen.

Wat heeft u aan de systeemtherapie?

Systeemtherapie wordt ingezet wanneer het belangrijk is om de problematiek in samenhang met de leefomgeving (het sociale systeem), de opvoeding, vroegere gebeurtenissen (jeugdtrauma's, fijne en bijzondere gebeurtenissen) te onderzoeken. Ook wordt systeemtherapie ingezet wanneer de omgeving kan bijdragen aan positieve veranderingen bij de behandelde persoon. Tijdens de systeemtherapie bij één van de gezinstherapeuten van de psychologenpraktijk in het centrum van Amsterdam wordt het duidelijk waar de problemen (klachten) vandaan komen. Door familie-/gezinsleden, vrienden of andere naasten, direct of indirect, bij de psychologische behandeling te betrekken, zorgt ervoor dat probleemsituaties veranderen naar de gewenste situatie.

Inhoud van de systeemtherapie bij jongeren en volwassenen

De systeemtherapie bij de gezinstherapeuten van Psychologenpraktijk Marijke in het centrum van Amsterdam (nabij de Amstel) is erop gericht om rust en tevredenheid in uw leven te creëren door uw leefomgeving van vroeger en nu te onderzoeken, en de problematische impact hiervan op uw leven aan te pakken. Er kan bijvoorbeeld een genogram worden gemaakt. Dit is een tekening van de stamboom van een familie en geeft de familiebanden weer: onderliggende belemmeringen worden zichtbaar gemaakt en inzicht wordt verkregen in de oorzaak van de problemen (klachten).

Er wordt tijdens systemische gespreksvoering gebruik gemaakt van narratieve, gedragstherapeutische en oplossingsgerichte gesprekstechnieken (de persoon is niet het probleem, het probleem is het probleem), en het wordt duidelijk hoe de structuur van het gezin van herkomst invloed heeft op huidige gedragingen (rollen in het gezin, wie heeft er gezag, gender, religie, opleiding, etc.). Tijdens de systeemtherapie bij GZ-psycholoog Marijke staat centraal dat u uw problemen niet alleen oplost.

Voorbeeldfilmpje van hoe metaforen gebruikt kunnen worden om problemen aan te pakken (de narratieve systeemtherapie):

 

Gezinstherapie in Amsterdam-Centrum

Gezinstherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie. Bij gezinstherapie zijn alle gezinsleden (kinderen, jongeren en volwassenen) veelal vanaf het begin van de therapie aanwezig bij de behandeling. Vaak spelen er relationele problemen in het gezin of zijn er (traumatische) gebeurtenissen geweest die de dynamiek in het gezin hebben veranderd. Voorbeelden van gezinsproblemen: relatieproblemen tussen de ouders of de kinderen, levensfaseproblemen, gedragsproblemen bij jeugdigen (jongeren) en/of ouders, opvoedingsproblemen, families met pleegkinderen of samengestelde gezinnen (scheidingen, nieuwe partners), psychiatrische problemen in het gezin of de familie, verlies van gezins- of familieleden (rouw en verlies) en verstoorde gezinsverhoudingen.

Tijdens de gezinstherapie bij één van onze gezinstherapeuten wordt onderzocht hoe gezinsleden op elkaar reageren en wat de beweegredenen zijn van die reacties en gedragingen. Het bevorderen van de communicatie tussen gezinsleden speelt een grote rol tijdens de gezinstherapie. Het doel is het creëren van wederkerig begrip en het versterken van gezinsbanden.

Opzet van de systeemtherapie bij jongeren en volwassenen

Systeemtherapie kan individueel, met naasten of met het gezin (gezinstherapie) plaatsvinden. Het kan daarom zinvol zijn tijdens de behandeling bij Psychologenpraktijk Marijke in Amsterdam-Centrum om naasten mee te nemen naar de behandeling voor één of meerdere sessies. De systeemtherapie bestaat uit minstens 5 wekelijkse of tweewekelijkse sessies. De systemische behandeling wordt gestopt wanneer het gewenste resultaat is bereikt.

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces