Tarieven - Psycholoog Amsterdam-Centrum

 

Er zijn drie mogelijkheden:

  • Via de zorgverzekering
  • Zelf betalen
  • Via de werkgever

 

Via de zorgverzekering

Vergoeding voor volwassenen
Bij psycholoog Marijke kunt u terecht voor lichte tot matige klachten. Uw zorgverzekering vergoedt de trajecten niet als u ouder bent dan 18 jaar, omdat Marijke geen contracten kan afsluiten met zorgverzekeraars. Neurofeedback-behandelingen worden deels vergoed als u een gezinspolis heeft (Marijke is geregistreerd neurofeedbackpsycholoog NIP).


Vergoeding voor kinderen/jongeren
Psycholoog Marijke van de Laar is kinder- en jeugdpsycholoog NIP en kinder- en jeugdpsycholoog SKJ. De kosten voor eerstelijnspsychologische zorg of generalistische basis GGZ worden voor 100% vergoed vanuit de gemeente (de zorgverzekering). Dit betekent dat als u vergoeding wilt, uw kind/de jongere een diagnose krijgt. Deze diagnose wordt dan kenbaar gemaakt aan de gemeente en aan de huisarts. Zonder diagnose zal de gemeente niks vergoeden. Voor vergoeding heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico van € 385,00.

Informatie t.b.v. stellen van diagnoses en vergoedingen
Voor vergoeding moet er een diagnose gesteld worden. Uw zorgverzekering en uw huisarts weten dan dat u of uw kind/de jongere een diagnose heeft (er is dus een verwijzing van de huisarts nodig). Tevens vraagt het declaratiesysteem van de zorgverzekeraar aan ons om bepaalde privacygegevens van u of uw kind/de jongere in te vullen (zoals uw hulpvraag en uw klachten). Nu is het zelfs zo dat mensen met een diagnose, waarbij vergoeding heeft plaatsgevonden vanuit de zorgverzekering, last kunnen ondervinden bij het afsluiten van bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De zorgverzekeraar heeft wel de plicht om vertrouwelijk met diagnose-informatie om te gaan en mag privacygegevens niet verstrekken aan derden.
        Als u kiest voor een particulier onderzoeks- of behandel-/trainingstraject, kan er wel tijdens het traject gesproken worden over een mogelijke diagnose. Als de onderzoeksresultaten of gesprekken indiceren dat er sprake is van bijvoorbeeld ADD, ADHD of autisme, dan kan dit desgewenst kenbaar gemaakt worden aan u, maar niet aan uw zorgverzekering en huisarts. De diagnostiek en behandeling bij psycholoog Marijke heeft dan geen consequenties voor u in de toekomst; de diagnose blijft tussen ons (en eventueel uw opleidingsinstituut als u dat wilt).

Betalen van het onderzoek en/of de behandelsessies
Aan het einde van elke maand ontvangt u een factuur met een specificatie van het aantal sessies die u die maand bij mij gehad heeft. U betaalt het bedrag rechtstreeks aan mij. De facturen kunt u indienen bij uw zorgverzekering, sommige zorgverzekeraars vergoeden ongecontracteerde psychologen NIP via de aanvullende verzekering. Er is dan wel een verwijzing van de huisarts nodig. Er geldt in 2018 een eigen risico van € 385,00 voor alle zorg uit de basisverzekering voor personen ouder dan 18 jaar. De eventuele vergoeding gaat dus pas in als het eigen risicobedrag van € 385,00 is opgebruikt. Het eigen risico wordt opgebruikt door bijvoorbeeld geneesmiddelen, fysiotherapie en psychologische zorg.

 

Zelf betalen

Een kennismakingsgesprek van 30 minuten

 € 25,00

Een kennismakingsgesprek / intake van 60 minuten

 € 65,00

Een consult / een behandelsessie

 € 90,00

Een consult voor personen met een benedenmodaal inkomen

 € 65,00

Intelligentie-onderzoek

 € 450,00

Onderzoek naar sociale vaardigheden bij kinderen

 € 450,00

Hersenonderzoek t.b.v. neurofeedback

 € 500,00

Hersenonderzoek en neuropsychologisch onderzoek 

 € 700,00

Uitgebreid neuropsychologisch onderzoek

 € 700,00

Testen van ADD, ADHD of autisme

 € 700,00

Testen van ADD, ADHD of autisme aangevuld met een intelligentie-onderzoek

 € 950,00

Onafhankelijk onderzoek (neuropsychologische expertise op aanvraag van derden, zoals een advocaat of neuroloog)

 € 1450,00

 

Psycholoog Marijke van de Laar is vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat u niet extra belast wordt met BTW-kosten.

 

Via de werkgever

Als uw werkgever de kosten voor de behandeling (therapie) of training bij psycholoog Marijke in Amsterdam-Centrum wilt betalen, dan kan dat. Er zullen duidelijke afspraken met uw werkgever gemaakt worden over bijvoorbeeld het beroepsgeheim.

 

Binnen 24-uur afzeggen

Aan afspraken die meer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, zijn geen kosten verbonden. Een afspraak afzeggen kan via de telefoon, een bericht achterlaten op de voicemail, een tekstbericht sturen (SMS) of via e-mail (info@psycholoogmarijke.nl). Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt € 65,00 in rekening gebracht. Dit geldt ook voor afspraken waarop u niet verschijnt. Deze afspraken worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

AGB-code Psycholoog NIP MC van de Laar: 94-016527