Tarieven - Psycholoog Amsterdam-Centrum

 

Er zijn drie mogelijkheden:

  1. Via de zorgverzekering
  2. Zelf betalen
  3. Via de werkgever

 

1. Via de zorgverzekering

Vergoeding voor volwassenen
Bij psycholoog Marijke kunt u terecht voor lichte tot matige klachten. Uw zorgverzekering vergoedt de trajecten niet als u ouder bent dan 18 jaar, omdat Marijke geen contracten kan afsluiten met zorgverzekeraars. Neurofeedback-behandelingen worden deels vergoed als u een gezinspolis heeft (Marijke is geregistreerd als neurofeedbackpsycholoog NIP).

Psycholoog Marijke van de Laar bezit over een geldig kwaliteitsstatuut. Met de gegevens op dit formulier kunt u uw zorgverzekering bellen en vragen of de psychologische hulp bij psycholoog Marijke toch vergoed wordt (zij heeft geen BIG-registratie).

Vergoeding voor kinderen/jongeren/pubers
Psycholoog Marijke van de Laar is kinder- en jeugdpsycholoog NIP en kinder- en jeugdpsycholoog SKJ. De kosten voor Specialistische Jeugdhulp Segment B (voorheen eerstelijnspsychologische zorg of generalistische basis GGZ genoemd) worden geheel vergoed vanuit de gemeente (sinds 2015 worden de psychologische vergoedingen voor kinderen, jongeren en pubers geregeld door de gemeente en niet meer door de zorgverzekering). Vergoeding vindt plaats als uw kind een diagnose heeft (een stoornis in de DSM-V). Heeft uw kind geen stoornis, dan valt dit onder lichte problematiek en wordt er door de gemeente gesteld dat de ouders de zorg zelf moeten betalen aan kinderpsycholoog Marijke. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunnen we kijken bij de gemeente of er toch vergoedingsmogelijkheden zijn. Voor vergoeding heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico van € 385,00.


Informatie t.b.v. stellen van diagnoses en vergoedingen
Voor vergoeding moet er een diagnose of stoornis aanwezig zijn. Uw zorgverzekering en uw huisarts weten dan dat u of uw kind een diagnose heeft (er is dus een verwijzing van de huisarts nodig). Tevens vraagt het declaratiesysteem van de zorgverzekeraar of gemeente aan ons om bepaalde privacygegevens van u of uw kind in te vullen (zoals uw hulpvraag en uw klachten). Nu is het zelfs zo dat mensen met een diagnose, waarbij vergoeding heeft plaatsgevonden vanuit de zorgverzekering, last kunnen ondervinden bij het afsluiten van bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De zorgverzekeraar heeft wel de plicht om vertrouwelijk met de diagnose-informatie om te gaan en mag privacygegevens niet verstrekken aan derden. Bij ziekte betaalt de arbeidsongeschiktheidsverzekering pas uit als u toestemming hebt gegeven voor inzage in het dossier bij de huisarts. 
        Als u kiest voor een particulier onderzoeks- of behandel-/trainingstraject, kan er tijdens het traject gesproken worden over een mogelijke diagnose. De diagnose wordt dan niet officieel vastgesteld in het systeem. Als de onderzoeksresultaten of gesprekken indiceren dat er sprake is van bijvoorbeeld ADD, ADHD of autisme, dan kan dit desgewenst kenbaar gemaakt worden aan u, maar niet aan uw zorgverzekering.

 

2. Zelf betalen

Intakegesprek van 50/55 minuten

 € 90,00

Een consult / een behandelsessie van 45/50 minuten

 € 90,00

Intelligentie-onderzoek

 € 450,00

Onderzoek naar sociale vaardigheden bij kinderen

 € 450,00

Hersenonderzoek t.b.v. neurofeedback

 € 550,00

Hersenonderzoek en neuropsychologisch onderzoek 

 € 950,00

Uitgebreid neuropsychologisch onderzoek

 € 700,00

Testen van ADD, ADHD of autisme zonder intelligentie-onderzoek (alleen mogelijk als het intelligentie-onderzoek al in het verleden uitgevoerd is)

 € 700,00

Testen van ADD, ADHD of autisme aangevuld met een intelligentie-onderzoek

 € 950,00

Onafhankelijk onderzoek (neuropsychologische expertise op aanvraag van derden, zoals een advocaat of neuroloog)

 € 1450,00

 

Psycholoog Marijke van de Laar is vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat u niet extra belast wordt met BTW-kosten.

Betalen van het onderzoek en/of de behandelsessies
Aan het einde van elke maand ontvangt u een factuur met een specificatie van het aantal sessies die u die maand bij mij gehad heeft. U betaalt het bedrag (zie bovenstaande tabel) rechtstreeks aan mij. De facturen kunt u indienen bij uw zorgverzekering, sommige zorgverzekeraars vergoeden ongecontracteerde psychologen NIP via de aanvullende verzekering. Er is dan wel een verwijzing van de huisarts nodig. Er geldt in 2018 een eigen risico van € 385,00 voor alle zorg uit de basisverzekering voor personen ouder dan 18 jaar. De eventuele vergoeding gaat dus pas in als het eigen risicobedrag van € 385,00 is opgebruikt. Het eigen risico wordt opgebruikt door bijvoorbeeld geneesmiddelen, fysiotherapie en psychologische zorg.

 

3. Via de werkgever

Als uw werkgever de kosten voor de behandeling (therapie) of training bij psycholoog Marijke in Amsterdam-Centrum wilt betalen, dan kan dat. Er zullen duidelijke afspraken met uw werkgever gemaakt worden over bijvoorbeeld het beroepsgeheim.

 

Binnen 24-uur afzeggen

Aan afspraken die meer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, zijn geen kosten verbonden. Een afspraak afzeggen kan via de telefoon, een bericht achterlaten op de voicemail, een tekstbericht sturen (SMS) of via e-mail (info@psycholoogmarijke.nl). Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt € 65,00 in rekening gebracht. Dit geldt ook voor afspraken waarop u niet verschijnt. Deze afspraken worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Algemene gegevens psycholoog Marijke | Amsterdam-Centrum

AGB-code Psycholoog NIP en Kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ M.C. van de Laar: 94016527
AGB-code Praktijk Psycholoog Marijke Amsterdam: 94063604

Bent u niet tevreden over het testonderzoek of de behandeling, dan kunt u contact opnemen met mijn collega's bij de psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht of bij mijn beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).