Tarieven - Psycholoog Amsterdam-Centrum

 

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Via de gemeente/zorgverzekering: alleen bij kinderen tot 18 jaar
  2. Zelf betalen

 

1. Via de zorgverzekering

Vergoeding voor volwassenen
Bij psycholoog Marijke kunt u terecht voor lichte tot matige klachten. Uw zorgverzekering vergoedt de trajecten niet als u ouder bent dan 18 jaar, omdat Marijke geen contracten kan afsluiten met zorgverzekeraars. Ouderbegeleiding wordt wel volledig vergoed.

Psycholoog Marijke van de Laar bezit over een geldig kwaliteitsstatuut. Met de gegevens op dit formulier kunt u uw zorgverzekering bellen en vragen of de psychologische hulp bij psycholoog Marijke toch vergoed wordt (zij heeft geen BIG-registratie).

Vergoeding voor kinderen/jongeren/pubers
Psycholoog Marijke van de Laar is kinder- en jeugdpsycholoog NIP en kinder- en jeugdpsycholoog SKJ. De kosten voor Enkelvoudige Specialistische Jeugdhulp worden geheel vergoed vanuit de gemeente (sinds 2015 worden de psychologische vergoedingen voor kinderen, jongeren en pubers geregeld door de gemeente Amsterdam en Amstelland en niet meer door de zorgverzekering). Voor vergoeding heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig, een verwijzing via de (kinder)arts of OKT volstaat ook. Het stellen van een diagnose is niet verplicht voor de jeugd en hoeft ook niet op de verwijsbrief te staan (mag wel uiteraard). Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico van € 385,00.

Alle hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeenten Amsterdam, Amstelveen (en omstreken), Diemen, Weesp of Zaanstad/Waterland.

 

2. Zelf betalen

Intakegesprek van 50/55 minuten

 € 105,00

Een consult / een behandelsessie van 45/50 minuten

 € 105,00

Intelligentie-onderzoek

 € 500,00

Onderzoek naar sociale vaardigheden bij kinderen

 € 500,00

Hersenonderzoek t.b.v. neurofeedback

 € 550,00

Hersenonderzoek en neuropsychologisch onderzoek 

 € 950,00

Uitgebreid neuropsychologisch onderzoek

 € 750,00

Testen van ADD, ADHD of autisme zonder intelligentie-onderzoek (alleen mogelijk als het intelligentie-onderzoek al in het verleden uitgevoerd is)

 € 750,00

Testen van ADD, ADHD of autisme aangevuld met een intelligentie-onderzoek

 € 950,00

 

Psycholoog Marijke van de Laar is vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat u niet extra belast wordt met BTW-kosten.

Betalen van het onderzoek en/of de behandelsessies
Aan het einde van elke maand ontvangt u een factuur met een specificatie van het aantal sessies die u die maand bij mij gehad heeft. U betaalt het bedrag (zie bovenstaande tabel) rechtstreeks aan mij. De facturen kunt u indienen bij uw zorgverzekering, sommige zorgverzekeraars vergoeden ongecontracteerde psychologen NIP via de aanvullende verzekering. Er is dan wel een verwijzing van de huisarts nodig. Er geldt in 2020 een eigen risico van € 385,00 voor alle zorg uit de basisverzekering voor personen ouder dan 18 jaar. De eventuele vergoeding gaat dus pas in als het eigen risicobedrag van € 385,00 is opgebruikt. Het eigen risico wordt opgebruikt door bijvoorbeeld geneesmiddelen, fysiotherapie en psychologische zorg.

 

Binnen 24-uur afzeggen

Aan afspraken die meer dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, zijn geen kosten verbonden. Een afspraak afzeggen kan via de telefoon, een bericht achterlaten op de voicemail, een tekstbericht sturen (SMS) of via e-mail (info@psycholoogmarijke.nl). Voor afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, wordt € 65,00 in rekening gebracht. Dit geldt ook voor afspraken waarop u niet verschijnt. Deze afspraken worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Algemene gegevens psycholoog Marijke | Amsterdam-Centrum

AGB-code Psycholoog NIP en Kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ M.C. van de Laar: 94016527
AGB-code Praktijk Psycholoog Marijke Amsterdam: 94063604

Bent u niet tevreden over het testonderzoek of de behandeling, dan kunt u contact opnemen met mijn collega's bij de psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht of bij mijn beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).