Team van psycholoog Marijke in Amsterdam-Centrum

Onderzoek en behandeling voor jongeren en volwassenen

 


Dr. Marijke van de Laar

Mijn naam is Marijke van de Laar (1978) en ik ben lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen, 219263), SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, 130000528), NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie, 14777) en VEN (Vereniging EMDR Nederland, 36405). Tevens ben ik gepromoveerd in de neuropsychologie en ontwikkelingspsychologie, en geregistreerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ, systeem- en gezinstherapeut NVRG, aspirant lid EMDR, Europees Geregistreerd Psycholoog (ECP) en Neurofeedbackpsycholoog NIP. Samen met mijn twee kinderen woon ik in Amsterdam. Ik bied psychologische hulp, gedragstherapie, traumabehandeling en gezinstherapie aan jongeren en volwassenen in het centrum van Amsterdam (nabij de Amstel). Psychologenpraktijk Marijke BV in Amsterdam-Centrum is in bezit van een geldig Certificaat van Vakbekwaamheid (HKZ) en Europees Certificaat in de Psychologie (ECP).


LEES MEER OVER MARIJKE

 

Drs. Ilonka de Haas

Mijn naam is Ilonka de Haas (1968) en ik ben geregistreerd in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, 130003998) en lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Samen met mijn man en twee kinderen woon ik in IJsselstein. Na mijn opleiding Psychologie ben ik aan de slag gegaan als psycholoog in de praktijk en als docent op de Universiteit van Amsterdam bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie. In de praktijk van psycholoog Marijke verricht ik psychodiagnostisch onderzoek bij jongeren (pubers) en volwassenen. De wetenschappelijke kennis die ik in mijn werk als docent opdoe gebruik ik in mijn werk als psycholoog. Zo hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van jongeren en volwassenen.

 

Drs. Romy Poll

Mijn naam is Romy Poll (1996) en ik ben geregistreerd in het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, 130005756) en lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Ik woon in Amsterdam. Aan de Universiteit van Amsterdam ben ik afgestudeerd als Klinisch Ontwikkelingspsycholoog. Na mijn studie ben ik aan de slag gegaan als psycholoog in het (speciaal)voortgezet onderwijs waar ik ervaring heb opgedaan in het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek, psychologische behandelingen en het geven van sociale vaardigheden- en faalangsttrainingen. Het is een belangrijk doel om kinderen, jongeren en volwassenen te kunnen helpen in hun ontwikkeling om zich beter te kunnen manoeuvreren in het dagelijks leven of de draad van het dagelijks leven weer op te pakken. Dit doe ik door hen een hand te reiken om opzoek te gaan naar hun krachten en samen te ontdekken hoe deze ingezet kunnen worden in moeilijke situaties. U kunt mij vinden in de psychologenpraktijk van Marijke aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam.

 

Lida van Twisk

Mijn naam is Lida van Twisk (1964) en ik woon met mijn man en kinderen in Amsterdam. Na mijn opleiding ben ik als Creatief Therapeut gaan werken in het Ita Wegmanhuis in Amsterdam en bij het GGZ topklinisch centrum psychosomatiek Altrecht in Zeist. Vanuit deze praktijksituaties ben ik betrokken geweest bij het promotie-onderzoek naar diagnostiek op basis van tekeningen van kinderen in een therapietraject. Het onderzoek heeft bewezen dat in de loop van een behandeltraject bij een kind er een positieve bewustwording van lichaam en zelfbeeld optreedt en dat dit naar voren komt in kindertekeningen. Om deze reden ben ik mij gaan specialiseren in het geven van beeldende creatieve therapie aan kinderen en jongeren. Via creatieve therapie krijgen kinderen een ander en effectiever gedrag en staan zij meer in contact met hun gevoelens. Ik stimuleer, concretiseer, vraag door, ben sensitief aandachtig maar ook doortastend en raak snel de essentie van het probleem aan. De creatieve therapie werkt middels schilderen, tekenen en boetseren en duidt vaak waar geen woorden voor zijn geweest maar wel gevoelens. Deze gevoelens worden de instrumenten waarmee ruimte ontstaat voor verwerking. Tevens ben ik gespecialiseerd in hooggevoeligheid (hoogsensitiviteit, HSP). Ik ontvang kinderen, jongeren en volwassenen in mijn praktijk aan de Weteringschans 74 in Amsterdam-Centrum.

 

Wolf Mensé

Mijn naam is Wolf Mensé (1954) en ik woon met mijn partner (Lida van Twisk, zij is ook aangesloten bij de psychologenpraktijk van Marijke) en kinderen in Amsterdam-Centrum. Ik bied jongeren en volwassenen ondersteuning bij de organisatie van hun (school)werk en ik geef praktische coaching bij school- en werkproblemen. Dit kunnen uitstelproblemen zijn, maar ook motivationele problemen. De motivatie voor school of werk en een positief zelfbeeld zijn nauw verbonden met goede (werk/school)resultaten. Tijdens het coachingstraject leer ik mensen een gestructureerde manier van werken aan te leren, en daarmee hun zelfrespect en eigenwaarde aanzienlijk te verbeteren. Ik ontvang jongeren en volwassenen in mijn praktijk aan de Egelantiersgracht 55, maar het is ook mogelijk om een bezoek aan school of thuis te brengen, of coachingssessies online te geven.

 

Loes Martinius

Mijn naam is Loes Martinius (1992). Mijn man en ik wonen in Santpoort Zuid, dichtbij de zee. Ik ben werkzaam als talentcoach en ergotherapeut bij de ergotherapiepraktijk van Karin de Boon in Amsterdam. Karin en ik zijn aanvullend op de zorg die bij de psychologenpraktijk van Marijke wordt gegeven, als dat wij klachten benaderen vanuit de sensorische verwerking van het lichaam. Bij jongeren, pubers en volwassenen met hersenletsel (NAH) of SOLK besteden we aandacht aan hoe het lichaam werkt. Hierbij brengen we in kaart wat de in stand houdende factoren zijn die, bijvoorbeeld, de pijn of vermoeidheid verklaren, en brengen we daar verandering in. Onze expertise is tevens het behandelen van emotieregulatieproblemen en hooggevoeligheid (HSP), ADD/ADHD en autisme (ASS). Bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met leerproblemen pakken we de inefficiënte leerstijl aan en stimuleren we de leermotivatie. Hierbij ligt de focus op het ontdekken van je talenten en deze toe te passen om productief te blijven, ook bij druk door deadlines! Wij werken onder andere met haptonomie, ACT, talentgericht coachen en mijn beschermde brein. De ergotherapiepraktijk is gevestigd aan de Waldeck Pyrmontlaan 17 in Amsterdam.

 

Neem contact op met psycholoog Marijke | Amsterdam-Centrum

Spreekt onze werkwijze u aan? Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek. Mocht u bij ons niet op de juiste plek zitten, dan kunnen wij u doorverwijzen naar de juiste therapeut.

NEEM CONTACT OP

 

Algemene gegevens psycholoog Marijke in Amsterdam-Centrum

AGB-code Persoonlijk: 94016527
AGB-code Onderneming: 94067018
NIP-registratienummer: NIP-00219263
Kinder- en jeugdpsycholoog NIP registratienummer: 219263
SKJ-registratienummer: 13000052
ECP-registratienummer: NL-067835-202207
KvK: 86877240
 
Psycholoog Marijke van de Laar bezit over een geldig kwaliteitsstatuut.

Psycholoog en neuropsycholoog Marijke is tevens kinder- en jeugdpsycholoog. Zij behandelt daarom ook kinderen en jongeren (pubers): zie haar website voor kinderen en ouders.