Werkwijze jongeren | Psycholoog Amsterdam-Centrum

 
 
Kinder- en jeugdpsycholoog dr. Marijke van de Laar behandelt kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar in het centrum van Amsterdam. Het behandeltraject bestaat uit 5 tot 10 sessies van 45-50 minuten. Uiteraard kan het traject verlengd worden, naargelang de behoefte van uw kind.
 

Aanmelding

Kinderen tot 12 jaar worden aangemeld door hun ouders. Kinderen/jongeren van 13 tot 15 jaar kunnen zich zelf aanmelden met toestemming van (beide) ouders. Boven de 16 jaar is geen toestemming van de ouders meer nodig. Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@psycholoogmarijke.nl of te bellen naar 06-20177663 (spreek een bericht in als de voicemail aanstaat).
 

Kennismakingsgesprek

De eerste afspraak van 30 minuten is een kennismaking en is geheel vrijblijvend en vertrouwelijk. Een eerste afspraak van 50 minuten is een intakegesprek. Bij kinderen onder de 12 jaar, zijn zowel de ouders als het kind aanwezig tijdens het intakegesprek. Kinderen/jongeren boven de 13 jaar kunnen ook het intakegesprek hebben zonder de ouders. Er wordt dan nog wel contact opgenomen met de ouders over de kosten en het vervolgtraject. Bij wenselijk kan er nog een oudergesprek plaatsvinden (systeemtherapie/gezinstherapie). Tijdens het intakegesprek wordt de problematiek besproken en een voorstel gedaan voor een psychologisch behandel- of trainingstraject in Amsterdam-Centrum. Mocht uw kind niet op de juiste plek zitten bij kinder- en jeugdpsycholoog Marijke, dan kan er eventueel verder doorverwezen worden naar de juiste therapeut of psychiater.

Praktische en psychologische hulp bij ADD/ADHD/autisme en gezinsgesprekken kunnen ook thuis plaatsvinden.

 

Vervolgafspraken

De vervolgsessies van 45 tot 50 minuten kunnen alleen met uw kind zijn en vinden wekelijks of tweewekelijks plaats in Amsterdam-Centrum (aan de Amstel). Het is mogelijk om ook oudergesprekken of gezinsgesprekken te hebben (gezinstherapie). De behandeling (therapie) bij kinder- en jeugdpsycholoog Marijke richt zich op het vinden van de onderliggende oorzaak, en op het oplossen en voorkomen van de ervaren problemen. Uitgangspunten tijdens de psychologische behandeling (therapie) zijn het bevorderen van het zelfvertrouwen, angst en stress verminderen, het leren vinden van oplossingen, zelfstandigheid stimuleren en aandachtsspanne vergroten. De manier van behandelen wordt aangepast aan het niveau van uw kind (gesprekstechnieken, spel- en creatieve werkvormen, concentratie-oefeningen, cognitieve en planningstrainingen). Indien nodig krijgen ouders ook opdrachten mee naar huis. Ouders leren te luisteren naar de behoefte van uw kind en hoe ze probleemoplossend gedrag kunnen stimuleren. Indien gewenst is gezinstherapie mogelijk.
 

Contact school

Als er concentratie- en aandachtsproblemen aanwezig zijn, wordt er vaak ook contact gelegd met school. Dit is gewenst wanneer de leerkrachten een actieve rol kunnen spelen tijdens lessen op school (bijvoorbeeld om het concentratievermogen te verbeteren of meer tijd te krijgen voor toetsen).

Als uw kind het fijn vindt, brengt kinder- en jeugdpsycholoog Marijke ook een bezoek aan school om gerichte adviezen te geven.

 


De behandeling bij kinder- en jeugdpsycholoog Marijke van de Laar in het centrum van Amsterdam is laagdrempelig en kan net de ondersteuning geven die de jongere nodig heeft. Ook is de psychologische behandeling een goede aanvulling op psychotherapie of psychiatrie, omdat de hulp bij Marijke heel praktisch en oplossingsgericht is.