Werkwijze volwassenen | Psycholoog Amsterdam-Centrum

 

De psychologenpraktijk van dr. Marijke van de Laar biedt inzichtgevende, praktische en probleemoplossende hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar in het centrum van Amsterdam. Het behandeltraject bestaat uit sessies van 45/50 minuten.

 

Aanmelding

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@psycholoogmarijke.nl of te bellen naar 06-20177663 (spreek een bericht in als de voicemail aanstaat).

 

Intakegesprek

De eerste afspraak van 50 minuten is een intakegesprek, zie Tarieven voor de kosten. Tijdens het intakegesprek wordt de problematiek besproken en een voorstel gedaan voor een behandel- of trainingstraject in Amsterdam-Centrum. Mocht u niet op de juiste plek zitten bij psycholoog Marijke van de Laar, dan kan er eventueel doorverwezen worden naar de juiste psycholoog/therapeut of psychiater.

 

Vervolgafspraken in Amsterdam-Centrum

De vervolgsessies van 45/50 minuten vinden wekelijks of tweewekelijks plaats in Amsterdam-Centrum (aan de Amstel). De behandeling en gedragstherapie bij psycholoog Marijke van de Laar richt zich op het zoeken naar oplossingen voor de ervaren problemen en op het doorbreken van gedragspatronen die vaak zijn oorsprong vinden in het verleden. Uitgangspunten tijdens de psychologische behandeling zijn het terugvinden van rust, het voorkomen van de overprikkeling of angst, weer fit voelen, stress verminderen, gelukkig voelen, taken afmaken, goede concentratie en aandacht, en overzicht krijgen. Tijdens de therapie krijgt u inzicht in de klachten die u ervaart en leert u technieken om uw klachten te verminderen. Verandering in uw situatie vindt doorgaans buiten de behandelsessies plaats. Om deze reden worden er soms opdrachten voor thuis meegegeven.


De behandeling bij psycholoog Marijke in het centrum van Amsterdam is laagdrempelig en kan net de ondersteuning geven die u nodig heeft. Ook is de psychologische behandeling een goede aanvulling op psychotherapie of psychiatrie, omdat de hulp (therapie) bij Marijke heel praktisch is en gericht is op het hier en nu.

Algemene gegevens psycholoog Marijke | Amsterdam-Centrum

AGB-code Psycholoog NIP en Kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ M.C. van de Laar: 94016527
AGB-code Onderneming Psychologenpraktijk Marijke BV: 94067018

Psycholoog Marijke van de Laar is in bezit van een geldig Certificaat van Vakbekwaamheid (HKZ), Europees Certificaat in de Psychologie en kwaliteitsstatuut GGZ.

Klachten- en geschillenprocedure van de psychologenpraktijk

Bent u niet tevreden over het traject bij Psychologenpraktijk Marijke, praat er, indien mogelijk, eerst over met de behandelend therapeut/psycholoog of met Marijke zelf. U kunt met uw klacht ook terecht bij één van Marijke's collega's bij de psychotherapiepraktijk Nieuwe Keizersgracht. We hopen uiteraard dat we het samen kunnen oplossen. Psychologenpraktijk Marijke Amsterdam werkt volgens het klachten- en geschillenreglement van P3NL. Tevens is het mogelijk om advies in te winnen bij de beroepsvereniging van Marijke (het NIP: Nederlands Instituut van Psychologen) en bij het Landelijk Meldpunt Zorg.
   Het klachtenreglement van Psychologenpraktijk Marijke Amsterdam is op te vragen door een mail te sturen naar: info@psycholoogmarijke.nl.