Werkwijze volwassenen | Psycholoog Amsterdam-Centrum

 

De psychologenpraktijk van dr. Marijke van de Laar biedt inzichtgevende, praktische en probleemoplossende hulp aan volwassenen vanaf 18 jaar in het centrum van Amsterdam. Het behandeltraject bestaat uit sessies van 45/50 minuten.

 

Aanmelding

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@psycholoogmarijke.nl of te bellen naar 06-20177663 (spreek een bericht in als de voicemail aanstaat).

 

Intakegesprek

De eerste afspraak van 50-55 minuten is een intakegesprek, zie Tarieven voor de kosten. Tijdens het intakegesprek wordt de problematiek besproken en een voorstel gedaan voor een behandel- of trainingstraject in Amsterdam-Centrum. Mocht u niet op de juiste plek zitten bij psycholoog Marijke van de Laar, dan kan er eventueel doorverwezen worden naar de juiste psycholoog/therapeut of psychiater.

 

Vervolgafspraken in Amsterdam-Centrum

De vervolgsessies van 45/50 minuten vinden wekelijks of tweewekelijks plaats in Amsterdam-Centrum (aan de Amstel). De behandeling en gedragstherapie bij psycholoog Marijke van de Laar richt zich op het zoeken naar oplossingen voor de ervaren problemen en op het doorbreken van gedragspatronen die vaak zijn oorsprong vinden in het verleden. Uitgangspunten tijdens de psychologische behandeling zijn het terugvinden van rust, het voorkomen van de overprikkeling of angst, weer fit voelen, stress verminderen, gelukkig voelen, taken afmaken, goede concentratie en aandacht, en overzicht krijgen. Tijdens de therapie krijgt u inzicht in de klachten die u ervaart en leert u technieken om uw klachten te verminderen. Verandering in uw situatie vindt doorgaans buiten de behandelsessies plaats. Om deze reden worden er soms opdrachten voor thuis meegegeven.


De behandeling bij psycholoog Marijke in het centrum van Amsterdam is laagdrempelig en kan net de ondersteuning geven die u nodig heeft. Ook is de psychologische behandeling een goede aanvulling op psychotherapie of psychiatrie, omdat de hulp (therapie) bij Marijke heel praktisch is en gericht is op het hier en nu.

Algemene gegevens psycholoog Marijke | Amsterdam-Centrum

AGB-code Psycholoog NIP en Kinder- en jeugdpsycholoog NIP/SKJ M.C. van de Laar: 94016527
AGB-code Praktijk Psycholoog Marijke Amsterdam: 94063604

Psycholoog Marijke van de Laar bezit over een geldig kwaliteitsstatuut.

Bent u niet tevreden over het testonderzoek of de behandeling, dan kunt u contact opnemen met mijn collega's bij de psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht of bij mijn beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).