ADD / ADHD / Concentratieproblemen bij jongeren

Psychologische en praktische hulp aan jongeren in Amsterdam-Centrum

 

Het team van psycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar biedt praktische hulp en psychologische behandeling bij concentratie- en planningsproblemen aan jongeren en pubers van 12 tot 18 jaar met en zonder ADD/ADHD in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel).


Kenmerken ADD bij jongeren en pubers | Amsterdam-Centrum

De volgende kenmerken kunnen wijzen op een aandachtstekort- en concentratiestoornis/probleem bij jongeren en pubers (ADD, Attention Deficit Disorder):

 • Vaak waarschuwingen krijgen van de leerkracht om beter op te letten in de klas
 • Moeite hebben om zich lang te concentreren
 • Slordige fouten maken in het schoolwerk
 • Vaak wegdromen
 • Uitstelgedrag
 • Het lastig vinden om klassikale instructies te begrijpen
 • Spullen worden vaak vergeten of zijn kwijtgeraakt, chaotisch zijn
 • Bij het lezen van lange teksten niet goed belangrijke en onbelangrijke informatie kunnen onderscheiden
 • Alleen aandacht kunnen opbrengen voor dingen die het kind interessant vindt en dan niet aanspreekbaar zijn (hyperfocus)
 • Soms inslaapproblemen

Kenmerken ADHD bij jongeren/pubers |Amsterdam-Centrum

Voor aandachtstekort- en concentratiestoornis/probleem met hyperactiviteit/impulsiviteit (ADHD) bij jongeren en pubers komen er, naast de ADD-kenmerken, de volgende kenmerken bij: 

 • Moeite hebben om lang stil te zitten of stil te zijn
 • Eerst doen en dan denken
 • Altijd bezig willen zijn
 • Druk gedrag hebben (rondrennen, wiebelen of veel praten)
 • Veel willen bewegen
 • Snel verveeld zijn
Sommige jongeren en pubers met ADHD zijn overwegend hyperactief en/of impulsief, en hebben minder last van concentratie- en aandachtsproblemen.

De behandeling bij ADD en ADHD aan jongeren | Amsterdam-Centrum

Tijdens de psychologische behandeling (therapie) en coachingstraject bij de kinder- en jongerenpraktijk van kinder- en jeugdpsycholoog Marijke, in het centrum van Amsterdam, leert uw kind strategieën om zich beter te concentreren, taken af te maken, de tijd in de gaten te houden, minder snel afgeleid te raken, zichzelf beter te motiveren en taken beter te plannen. Dit gebeurt door middel van psychologische gesprekken, (cognitieve) gedragstherapie, concentratie- en aandachtsoefeningen, opdrachten voor school en thuis, en aanleren van planningsvaardigheden. Het zelfvertrouwen zal vergroten en uw kind leert bijzondere kwaliteiten te ontdekken en te benutten. Zo krijgt uw kind weer rust en overzicht, waardoor uw kind beter gaat functioneren op school en thuis (zoals hogere cijfers en minder waarschuwingen van de leerkracht). Leerproblemen zullen verminderen en eventuele leerachterstanden worden ingehaald.
 
Heeft uw kind concentratie- en aandachtsproblemen behorende bij ADD of ADHD dan is het zo dat de aandachtsproblemen, zoals verminderde concentratie, snel afgeleid zijn en uitstelgedrag, nooit geheel zullen verdwijnen. Het is iets wat bij uw kind hoort. Tijdens het behandeltraject zullen de concentratie- en aandachtsproblemen gezien gaan worden als kenmerken die naast mooie eigenschappen bestaan, zoals een grote creativiteit, spontaniteit, humor, zorgzaamheid, hooggevoeligheid/hoogsensitiviteitavontuurlijk, veel energie en enthousiasme.

Naast de therapie bij ADD en ADHD aan jongeren en pubers is het ook mogelijk om neurofeedback-behandeling te krijgen. Neurofeedback-behandeling is zeer effectief bij inslaapproblemen, en concentratie- en aandachtsproblemen; uw kind gaat sneller inslapen, zich langer concentreren en meer rust krijgen in het hoofd.
 

Vermoeden van ADD of ADHD bij uw kind? Jongeren en pubers

Misschien herkent u uw kind in een aantal concentratie- en aandachtskenmerken passend bij ADD of ADHD, maar het hoeft dan niet zo te zijn dat uw kind ADD of ADHD heeft. Er zijn ook jongeren en pubers met uitstelgedrag en concentratieproblemen zonder dat zij ADD of ADHD hebben. Bij kinder- en jeugdpsycholoog en neuropsycholoog Marijke van de Laar kunt u laten onderzoeken (testen) of uw kind ADD of ADHD heeft door middel van uitgebreid diagnostisch testonderzoek aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in het centrum van Amsterdam (bij de psychotherapiepraktijk).

Alle hulp aan kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed door de gemeenten Amsterdam, Amstelveen (en omstreken), Diemen, Weesp of Zaanstad/Waterland.

 

Kinder- en Jeugdpsycholoog Marijke is aangesloten bij de psychotherapie-/psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij verricht daar neuropsychologisch onderzoekdiagnostisch testonderzoek naar autisme (ASS), en bekijkt de hersenactiviteit (via EEG). 
     Daarnaast geeft zij gedragstherapie, EMDR-behandeling, neurofeedback-behandelingen, concentratie- en planningstrainingen, en behandeling bij negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, somberheid en depressie, stress, spanning en burn-out, trauma, angst, bang zijn en fobie, slaapproblemen/ insomniaautisme, hoogsensitiviteit (HSP) en whiplash, epilepsie of hersenletsel (NAH). Zij behandelt zowel kinderenjongeren (pubers) als volwassenen.