ADD / ADHD / Concentratieproblemen bij jongeren

Psychologische en praktische hulp in Amsterdam-Centrum

 

Het team van GZ-psycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar biedt praktische hulp en psychologische behandeling bij concentratie- en planningsproblemen aan jeugdigen (jongeren) van 12 tot 18 jaar met en zonder ADD of ADHD in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel).

Kenmerken ADD bij jongeren

De volgende kenmerken kunnen wijzen op een aandachtstekort- en concentratieprobleem bij jeugdigen (ADD, Attention Deficit Disorder):

Vaak waarschuwingen krijgen van de leerkracht om beter op te letten in de klas;
Moeite hebben om zich lang te concentreren;
Slordige fouten maken in het schoolwerk;
Vaak wegdromen;
Uitstelgedrag;
Het lastig vinden om klassikale instructies te begrijpen;
Spullen worden vaak vergeten of zijn kwijtgeraakt, chaotisch zijn;
Bij het lezen van lange teksten niet goed belangrijke en onbelangrijke informatie kunnen onderscheiden;
Alleen aandacht kunnen opbrengen voor dingen die de jongere interessant vindt en dan niet aanspreekbaar zijn (hyperfocus);

 

Kenmerken ADHD bij jongeren

Voor aandachtstekort- en concentratieprobleem met hyperactiviteit/impulsiviteit (ADHD) bij jeugdigen komen er, naast de ADD-kenmerken, de volgende kenmerken bij:

Moeite hebben om lang stil te zitten of stil te zijn;
Eerst doen en dan denken;
Altijd bezig willen zijn;
Druk gedrag hebben (rondrennen, wiebelen of veel praten);
Veel willen bewegen;
Snel verveeld zijn.

 

Sommige jongeren met ADHD zijn overwegend hyperactief en/of impulsief, en hebben in mindere mate last van concentratie- en aandachtsproblemen.

 

 

De behandeling bij ADD en ADHD aan jongeren | Amsterdam-Centrum

Tijdens de psychologische behandeling (therapie) en coachingstraject bij de psychologenpraktijk van (kinder- en neuro)psycholoog Marijke, in het centrum van Amsterdam, leert de jongere strategieën om zich beter te concentreren, taken af te maken, de tijd in de gaten te houden, minder snel afgeleid te raken, zichzelf beter te motiveren en taken beter te plannen. Dit gebeurt door middel van psychologische gesprekken, cognitieve gedragstherapie, concentratie- en aandachtsoefeningen, opdrachten voor school en thuis, en aanleren van planningsvaardigheden. Het zelfvertrouwen zal vergroten en de jongere leert bijzondere kwaliteiten te ontdekken en te benutten. Zo krijgt de jongere weer rust en overzicht, waardoor hij of zij beter gaat functioneren op school en thuis (zoals hogere cijfers en minder waarschuwingen van de leerkracht). Leerproblemen zullen verminderen en eventuele leerachterstanden worden ingehaald.

Heeft de jongere concentratie- en aandachtsproblemen behorende bij ADD of ADHD dan is het zo dat de aandachtsproblemen, zoals verminderde concentratie, snel afgeleid zijn en uitstelgedrag, nooit geheel zullen verdwijnen. Het is iets wat bij de jongere hoort. Tijdens het behandeltraject zullen de concentratie- en aandachtsproblemen gezien gaan worden als kenmerken die naast mooie eigenschappen bestaan, zoals een grote creativiteit, spontaniteit, humor, zorgzaamheid, hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit, avontuurlijk, veel energie en enthousiasme.

Vermoeden van ADD of ADHD?

Misschien herkent u de jongere in een aantal concentratie- en aandachtskenmerken passend bij ADD of ADHD, maar het hoeft dan niet zo te zijn dat de jongere ADD of ADHD heeft. Er zijn ook jeugdigen (jongeren) met uitstelgedrag en concentratieproblemen zonder dat zij ADD of ADHD hebben. Bij de psychologenpraktijk van kinder- en neuropsycholoog Marijke van de Laar kunt u laten onderzoeken (testen) of de jongere ADD of ADHD heeft door middel van uitgebreid diagnostisch testonderzoek aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in het centrum van Amsterdam (bij de psychotherapiepraktijk).

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces