Diagnostisch testonderzoek bij autisme | Amsterdam-Centrum

Testen van autisme bij jongeren en volwassenen

 

Mensen met autisme werden voorheen geclassificeerd bij één van de drie categorieën: klassiek autisme, Asperger-syndroom of PDD-NOS. In het huidige diagnostische classificatiesysteem van autisme (DSM-V) is dit komen te vervallen en spreekt men enkel nog van Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dus ondanks dat er grote verschillen zijn tussen mensen met autisme wordt dit niet meer als zodanig benoemd. Wel wordt er in het huidige diagnostische systeem onderscheid gemaakt tussen milde en ernstige autisme. Dit geeft de ernst van de beperkingen aan die mensen met autisme ervaren. Wel is het voor jeugdigen (jongeren) en volwassenen die gediagnosticeerd zijn met klassiek autisme, Asperger syndroom of PDD-NOS nu niet duidelijk of ze voldoen aan de criteria Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Bij de psychologenpraktijk van GZ-psycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar in Amsterdam-Centrum is het mogelijk om de eventueel aanwezig kenmerken van autisme diagnostisch te onderzoeken (testen).

Opzet van het diagnostisch testtraject voor autisme in Amsterdam-Centrum

Het diagnostisch traject voor het testen van autisme vindt plaats bij de psychologenpraktijk aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam-Centrum en bestaat uit drie of vier delen:

  1. Uitgebreide intake van 1.5 uur.
  2. De testdag van 2 tot 3 uur.
  3. Bespreking van de testuitslag en het diagnostisch onderzoeksrapport van 1.5 uur.

1. Intake. Tijdens de intake wordt de ontwikkeling van uw jeugd uitgevraagd. Tevens wordt besproken hoe u de interactie ervaart met de omgeving, en wat anderen u vertellen over deze interactie. Het is handig als u al wat concrete voorbeelden bij de hand heeft van probleemsituaties. Op basis van dit gesprek bepaalt de neuropsycholoog of het geïndiceerd is om een diagnostisch testtraject voor autisme in Amsterdam-Centrum te starten. Een deel van de vragenlijsten kan thuis ingevuld worden. Als het mogelijk is wordt er contact opgenomen met de ouders of naasten die u als kind kennen en die u goed kennen in uw huidige leven. Er kan, bij nodig, nog een gesprek plaatsvinden met belangrijke naasten, zoals de partner.

2. Testdag. U komt een ochtend of middag naar de psychologenpraktijk in het centrum van Amsterdam toe. Op deze testdag worden de resterende vragenlijsten ingevuld en er worden een aantal neuropsychologische tests (taken) afgenomen. De resultaten van het onderzoek en de tests kunnen aantonen of er sprake is van autisme (Autisme Spectrum Stoornis, ASS). Na het onderzoek (de testdag) worden de testresultaten uitgewerkt en zullen de resultaten, conclusies en adviezen worden samengevoegd in een diagnostisch onderzoeksrapport.

De diagnostiek kan aangevuld worden met een intelligentie-onderzoek; bij jongeren is dit de WISC en bij volwassenen de WAIS. Bij vermoeden van concentratie- en aandachtsproblemen worden er tevens een aantal specifieke aandachtstaken afgenomen om het aandachtsfunctioneren te testen (zie ook neuropsychologisch onderzoek of het testen van ADD en ADHD).

3. Testuitslag. De testuitslag (of er sprake is van autisme) en het uitgebreid diagnostisch onderzoeksrapport worden besproken met u. Jongeren vanaf 12 jaar mogen bij de testbespreking aanwezig zijn. Het rapport krijgt u ook mee naar huis. Tijdens de bespreking vertelt de neuropsycholoog of er psychologische behandeling, training of cognitieve gedragstherapie nodig is en wat de mogelijkheden zijn.

Psychologenpraktijk Amsterdam-Centrum Nieuwe Keizersgracht 58

Psychologenpraktijk Marijke is aangesloten bij de psychotherapie- en psychologenpraktijk Nieuwe Keizersgracht in Amsterdam-Centrum (nabij de Amstel). Zij en haar team verrichten neuropsychologisch onderzoek en diagnostisch testonderzoek naar ADD/ADHD en autisme (ASS).

Daarnaast geeft zij neuropsychologische behandeling, cognitieve gedragstherapie, trauma-behandeling (EMDR) en rouwtherapie. Haar team biedt hulp bij: hersenletsel (NAH o.a. hersenschudding en whiplash), autisme, ADD en ADHD, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwenproblemen, rouw en verlies, stress en spanning (burn-out), somberheid, angst, paniek en bang zijn, slaapproblemen en insomnia, en hoogsensitiviteit (HSP).

Hoofdlocatie Amsterdam-Centrum
 

Psychologenpraktijk Marijke
(Psychotherapiepraktijk)
Nieuwe Keizersgracht 58
1018 DT Amsterdam

 

Contact
 

Bel 06 2017 7663
info@praktijkmarijkeamsterdam.nl

PLAN MIJN ROUTE

 

Registraties

 

 

Ontwerp en uitvoering: Praktijksucces