Diagnostisch testonderzoek bij autisme | Amsterdam-Centrum

Testen van autisme bij jongeren (pubers) en volwassenen

 

Mensen met autisme werden voorheen geclassificeerd bij één van de drie categorieën: klassiek autisme, Asperger-syndroom of PDD-NOS. In het huidige diagnostische classificatiesysteem van autisme (DSM-V) is dit komen te vervallen en spreekt men enkel nog van Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dus ondanks dat er grote verschillen zijn tussen mensen met autisme wordt dit niet meer als zodanig benoemd. Wel wordt er in het huidige diagnostische systeem onderscheid gemaakt tussen milde en ernstige autisme. Dit geeft de ernst van de beperkingen aan die mensen met autisme ervaren. Wel is het voor jongeren (pubers) en volwassenen die gediagnosticeerd zijn met klassiek autisme, Asperger syndroom of PDD-NOS nu niet duidelijk of ze voldoen aan de criteria Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Bij psycholoog en neuropsycholoog dr. Marijke van de Laar in Amsterdam-Centrum is het mogelijk om de eventueel aanwezig kenmerken van autisme diagnostisch te onderzoeken (testen) bij jongeren en volwassenen.

 

Opzet van het diagnostisch testtraject van autisme in Amsterdam-Centrum

Het diagnostisch testtraject voor autisme vindt plaats bij de psychologenpraktijk aan de Nieuwe Keizersgracht 58 in Amsterdam-Centrum en bestaat uit drie of vier delen:

  1. Uitgebreide intake van 1.5 uur.
  2. De testdag van 2 tot 3 uur.
  3. Bespreking van de testuitslag en het diagnostisch onderzoeksrapport van 1.5 uur.
  4. Eventueel een afspraak met een collega psychotherapeut of psychiater van psycholoog Marijke in Amsterdam-Centrum.

1. Intake. Tijdens de intake wordt de ontwikkeling van u tijdens uw kinderjaren uitgevraagd. Tevens wordt besproken hoe u de interactie ervaart met de omgeving, en wat anderen u vertellen over deze interactie. Het is handig als u al wat concrete voorbeelden bij de hand heeft van probleemsituaties. Op basis van dit gesprek bepaalt neuropsycholoog Marijke of het geïndiceerd is om een diagnostisch testtraject voor autisme in Amsterdam-Centrum te starten. Een deel van de vragenlijsten kan thuis ingevuld worden. Als het mogelijk is wordt er contact opgenomen met de ouders of naasten die u als kind kennen en die u goed kennen in uw huidige leven. Er kan, bij nodig, nog een gesprek plaatsvinden met belangrijke naasten, zoals de partner.

2. Testdag. U komt een ochtend of middag naar de psychologenpraktijk in het centrum van Amsterdam toe. Op deze testdag worden de resterende vragenlijsten ingevuld en er worden een aantal psychologische tests (taken) afgenomen. De resultaten van het onderzoek en de tests kunnen aantonen of er sprake is van autisme (Autisme Spectrum Stoornis, ASS). Na het onderzoek (de testdag) worden de testresultaten uitgewerkt en zullen de resultaten, conclusies en adviezen worden samengevoegd in een diagnostisch onderzoeksrapport van ongeveer 15 pagina's.

De diagnostiek kan aangevuld worden met een intelligentie-onderzoek, bij jongeren is dit de WISC en bij volwassenen de WAIS. Bij vermoeden van concentratie- en aandachtsproblemen worden er tevens een aantal specifieke aandachtstaken afgenomen om het aandachtsfunctioneren te testen (zie ook neuropsychologisch onderzoek of het testen van ADD en ADHD).

3. Testuitslag. De testuitslag (of er sprake is van autisme) en het uitgebreid diagnostisch onderzoeksrapport worden besproken met u. Jongeren vanaf 12 jaar mogen bij de testbespreking aanwezig zijn. Het rapport krijgt u ook mee naar huis. Tijdens de bespreking vertelt neuropsycholoog Marijke of er psychologische behandeling/training/gedragstherapie nodig is en wat de mogelijkheden zijn.
      Voor vergoeding bij jongeren (pubers) is het stellen van een diagnose noodzakelijk. Dit zijn de regels van de overheid. Mocht u niet willen dat de zorgverzekering/gemeente weet wat de testuitslag is (dat uw kind autisme heeft), dan is het mogelijk om dit schriftelijk kenbaar te maken. U en uw kind zijn dan de enigen die de testuitslag weten en of er sprake is van autisme bij uw kind (zie Tarieven). Volwassenen krijgen geen vergoeding vanuit de zorgverzekering.

4. Afspraak psychotherapeut/psychiater. Het is lastig voor een diagnosticus om betrouwbaar te beoordelen of iemand autisme heeft, aangezien de diagnose Autisme Spectrum Stoornis (ASS) enkel afgeleid kan worden op basis van uiterlijke gedragskenmerken. Het is daarom belangrijk dat een tweede diagnosticus gespecialiseerd is in autisme ook een oordeel maakt over de persoon die getest wordt op autisme. Dit kan bij één van Marijke's collega psychologen, psychotherapeuten of psychiaters.